Forbrukertilliten gjør et byks

Men den er markant lavere enn for et år siden.

Forbrukertillitindeksen (CCI) for Norge steg markant til 6,5 poeng i januar, etter å ha falt til 2,9 poeng i desember, viser siste måling gjennomført av Opinion.Indeksen ligger likevel under gjennomsnittet av de 12 målingene i 2018. - Meldinger ved årsskiftet og utover i januar om gode utsikter for norsk økonomi, der det forventes synkende arbeidsledighet, økt sysselsetting og reallønn, ser ut til å påvirke forbrukerne positivt. Utviklingen i indeksen for landets økonomi og arbeidsledighet styrker den samlede forbrukertilliten, sier Henrik Høidahl, ansvarlig for undersøkelsen i Opinion, i en kommentar.Tror ledigheten økerMens indeksen for arbeidsledighet trakk mest ned i desember, var det motsatt denne gang.- I januar trekker denne indikatoren den samlede forbrukertilliten mest opp, men den er markant høyere nå enn den var for ett år siden. Det vil si at det er vesentlig flere nå enn i januar 2018 som tror at arbeidsledigheten vil være høyere enn lavere om 12 måneder, fortsetter Høidahl.Ledighetsindeksen økte hvert kvartal i fjor, noe som er et uttrykk for at flere tror ledigheten vil øke.Sterkere eller svakereCCI er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene, og gjennomføres månedlig.Med en CCI over null kan vi ifølge Opinion si at forbrukerne i overveiende grad venter sterkere økonomi, mens de med en CCI under null i overveiende grad venter en svakere økonomi.