Formuesforvalterens beste råd

Når skal du være inne i aksjer? Og: når skal du være ute?

Mandag denne uken avholdt formuesforvalterne i Finansco sitt årlige seminar FINANSCOdagen.Direktør Christian V. Dreyer i Eiendom Norge kom der med sine boligprisprognoser for 2019. Han forventer et «kjedelig» år med 3,0 prosent prisvekst på landsbasis og 5,0 prosent i Oslo.En lavere prisvekst vil ifølge Dreyer være mer bærekraftig og skape mer stabilitet i det lange bildet.Ny arvelov på gangAdvokatene Mari Campbell Strømme og Randi Birgitte Bull i Bull & co. Advokatfirma tok for seg hovedlinjene i forslaget til ny arvelov, som ble lagt frem for Stortinget 22. juni i fjor.- Når en ny lov om arv og dødsboskifte er vedtatt av Stortinget, skal det fastsettes et ikrafttredelsestidspunkt. Det er for tidlig å si noe om når dette vil bli, understreket de to.Spesielt oppjusteringen av pliktdelsarven var et hett tema. Den beløpsmessige begrensningen foreslås nemlig oppjustert til 25 G til hvert av arvelaterens barn eller hvert barns linje. 1 G tilsvarer per 1. mai 2018 96.883 kroner, og 25 G dermed i overkant av 2,4 millioner kroner.Endringene i arveloven vil også sannsynligvis føre til at flere eksisterende testamenter må skrives om for å være gyldige.Dørum - en optimistSjeføkonom Øystein Dørum i NHO snakket om tilstanden i norsk og global økonomi.Drivet i verdensøkonomien ble beskrevet som fortsatt bra, men med bekymringer knyttet til tiltakende press, økte renter, markedsuro, offentlig gjeld, og en gryende «handelskrig».Om Brexit sa han at 2019 «ventelig» ble det første året i historien da et land trer ut av EU, men sannsynligheten for dette har nok endret seg etter statsminister Theresa May dundrende nederlag i det britiske parlamentet i går.Dørum var gjennomgående - og kanskje overraskende - positiv til den generelle markedsutviklingen for 2019, og pekte på at børsfallet i oktober-desember antakelig har ryddet unna en del markedsfrykt.I norsk økonomi trakk sjeføkonomen frem at oljebremsen har blitt avløst av et bredt basert, men moderat oppsving.Kortsiktig risiko er ifølge Dørum knyttet til blant annet renteøkninger, mens den langsiktig er knyttet til aldring og fallende oljeinntekter.Oppsummert uttrykte Dørum god tro på norsk økonomi, og mener det er sannsynlig med en sterkere krone fremover.- Arv/bolig alltid aktueltBolig og arv var altså sentrale temaer i foredragene, akkurat som på tilsvarende arrangement i fjor. Det er ikke tilfeldig.- Arv og boligmarkedet er jo alltid aktuelt, og særlig førstnevnte nå som ny arvelov står på trappene, sier partner Christian Kallevig Arnesen i Finansco i en kommentar til Hegnar.no.- Med godt over 200 fremmøtte også i år ser FINANSCOdagen ut til å ha fått et godt fotfeste. Jeg tror det er fordi vi klarer å kombinere godt, faglig påfyll med noe så enkelt som god stemning. Og så har vi en kundemasse som generelt er interessert i å lære, legger han til.- Langsiktig megatrendI det fjerde og siste foredraget snakket Finansco-duoen Kjetil Gregersen og Eirik Furuseth, hhv. senior porteføljeforvalter og partner/senior formuesforvalter, om såkalt «impact investing».Her handler det om muligheten til å kombinere avkastning med miljøhensyn. Arnesen tror vi er ved starten av en langsiktig megatrend.- Jeg tror mange har en oppfatning om at det her er enten eller - at man ved å investere virkelig bærekraftig må gi avkall på avkastning. Dette er feil, men det fordrer at man har et stort utvalg av investeringsobjekter innenfor temaet. For norske investorer er mulighetene for å investere virkelig bærekraftig veldig begrensede, sier han.- Noen snakket om ESG-merkede fond, men det er ikke nok. For våre kunder har vi tilgjengelig 150.000 fond, til institusjonelle priser, og det gir et helt annet spillerom, legger han til.Artikkelen fortsetter under bildet.

- Tid viktig for mangeIfølge Arnesen er temaene i de tre første foredragene (bolig, arv, norsk/global økonomi) alle temaer de diskuterer med sine kunder løpende.- Handelskrig/Trump har kanskje blitt mer gjeldende siste to årene. Vår jobb er å sørge for at kundene går en best mulig økonomisk fremtid i møte. Avkastning er én del av det, men å planlegge rammene rundt den økonomiske fremtiden - som arv/testamente, ta riktig risiko og skattemessige hensyn - er en viktig del av det vi gjør, forteller han.For å «komme godt i mål» med sine investeringer, mener han den enkelte investor må ta stilling til fem faktorer.
  • tid
  • erfaring
  • tilgang til informasjon
  • tilgang til investeringsobjekter
  • hvor raskt man kan handle ved nødvendighet
- Særlig tid er viktig for mange, og da er det naturlig å sette dette bort, sier Arnesen.- Risiko i rask endringDet som går igjen hos mange av våre kunder er ønsket om en tett relasjon med rådgiveren.- Alle våre formuesforvaltere kjenner sine kunder godt. Det er skapt en tillit. Mens bankene bygger ned denne relasjonen til sine kunder, bygger vi den opp. Videre er mange særlig opptatte av sin individuelle risikopreferanse, men også hvordan vi vurderer risikoen i markedet. Risikoen i markedet kan jo endres mye på kort tid, fortsetter partneren.Et eksempel på nettopp dette så vi i 4. kvartal i fjor, da Oslo Børs falt 17 prosent i løpet årets tre siste måneder.- Behovet for rådgivning på risikostyring og investoratferd er høyt, selv om mange kanskje ikke helt vil innrømme dette selv. Det å unngå å tråkke feil er kanskje en vel så viktig del av det å benytte seg av formuesforvalterens kompetanse, understreker Arnesen.Artikkelen fortsetter under bildet.
Finansco-partneren mener også mange er opptatt av helhetlig rådgivning.- Det er kanskje et vagt og mye brukt uttrykk, men våre kunder er jo primært kunder fordi de vet de kan komme til oss med et bredt spekter av problemstillinger. I tillegg til en bredt diversifisert og langsiktig portefølje, ønsker noen porteføljer med litt «krydder», mens andre har spørsmål om skatt ved salg av næringseiendom. Enkelte vil ha veiledning ved salg av bedrift, mens andre igjen ønsker å detaljplanlegge fremtidig likviditetssituasjon, forteller han.- Vi blir altså kundenes røde tråd, oppsummerer Arnesen.Tok grep da børsene faltAvslutningsvis understreker han at behovet for oppfølging nok er størst når det kommer til en bevisstgjøring av investoratferd.- Det er lett å være fondsinvestor når alle markeder går bra - slik vi jo har hatt i mange år nå. Det er når markedene begynner å rugle litt, slik som i 2018, at noen lar seg gripe av panikk. Selv om jeg kan ha en viss forståelse for det, så er det likevel viktig å gjøre velinformerte beslutninger - og det gjør man sjeldent i panikk, sier partneren.Her gir han skryt til sine kunder.- De er flinke til å ha tillit til oss og å tenke langsiktig. Tilliten og langsiktigheten er jo der fordi kundene vet at vi følger dem opp. Et konkret eksempel er 4. kvartal 2018. Da var vi i dialog med alle våre kunder og gjorde endringer i deres plasseringer, avslutter Arnesen overfor Hegnar.no.