Kårer den beste barneforsikringen

Norsk Familieøkonomi har vurdert ni ulike barneforsikringer, og gir to terningkast seks.

- To av barneforsikringene i årets test får toppkarakter, fordi begge inkluderer gode dekninger på de viktigste punktene og representerer alternativer fra to ulike prisklasser, sier seniorrådgiver i Norsk Familieøkonomi Eva Sørmo, ifølge en pressemelding.If er ifølge Sørmo kåret til årets vinner fordi barneforsikringen er unik sammenlignet med konkurrentene.- Forsikringen inneholder en rekke tilleggsdekninger, som gjør at If skiller seg ut som luksusvarianten for foreldre som kun ønsker det beste for sine barn.Danica mottar også terningkast seks, fordi deres barneforsikring er et rimeligere alternativ som også gir gode dekninger på de viktigste områdene, ifølge seniorrådgiveren.Frende, Sparebank 1 og Tryg får terningkast fem, mens Gjensidige og DNB får terningkast fire.Små variasjoner skillerÅrets barneforsikringstest avdekker små variasjoner som skiller forsikringstilbyderne. Det er mange gode alternativer å velge mellom, og ingen av forsikringene i testen får lavere enn terningkast fire.- De fleste forsikringsselskapene har foretatt endringer og utbedret sine barneforsikringer. Forsikringsselskapene viser til gode dekninger, men prioriterer ulikt. Noen prioriterer utbetalinger som kommer barnet til gode, mens andre velger å sikre foreldrenes økonomi dersom barnet rammes av sykdom eller utsettes for en ulykke, sier Sørmo.Norsk Familieøkonomi mener det er viktig at en barneforsikring inneholder erstatninger som sikrer barnets økonomiske fremtid til tross for sykdom eller skade. Derfor rangeres forsikringene som kan gi unge uføre de samme mulighetene som friske barn høyest.- Dersom barnet blir ufør i ung alder, vil inntektsgrunnlaget tilsvare omtrent det samme som en minstepensjonist i dag. For mange unge uføre er det derfor vanskelig å få innvilget boliglån, og å betjene boliglånet frem i tid. Uførekapitalen er en god trygghet som blant annet kan gi barnet mulighet til å kjøpe seg inn på boligmarkedet i voksen alder til tross for uføregrad.- Uførepensjonen på sin side gir barnet litt mer å rutte med i tillegg til uføretrygd fra Nav, og kan bidra til man har mulighet til å betjene et eventuelt boliglån, sier Sørmo.Erstatning og stønadUlik prioritering blant forsikringsselskapene gjør at direkte sammenligning er utfordrende.- Det er opp til foreldre å vurdere hvilke dekninger de ønsker å prioritere, og hvilket prisnivå som er komfortabelt for dem. I årets test presenterer vi en gjennomgang både av hvilke erstatninger og stønader foreldre og barn kan ha rett til dersom sykdom eller ulykke rammer barnet. Vi har sammenfattet informasjon om både offentlige stønader som utbetales av Nav, og hvilke erstatninger de ulike barneforsikringene gir rett til. På den måten kan foreldre enkelt få en oversikt over hva de kan forvente av sin barneforsikring, sier Sørmo.