Nordea spår høyere lønnsvekst

Og boligprisene flater ut?

Personlig økonomi

Nordea Markets er mandag ute med årets første utgave av konjunkturrapporten Economic Outlook.Der tegner sjefanalytiker Erik Bruce bildet av en vekst i norsk økonomi som vil holde seg sterk fremover.Drivkreftene er først og fremst økende oljeinvesteringer og en tiltakende forbruksvekst.Effekten fra forbruket vil ifølge rapporten særlig slå ut i 2020, etter skuffende utvikling i 2. halvår i fjor.- Sterk sysselsettingsvekst og solid lønnsvekst tilsa bra forbruksvekst, men siden sommeren i fjor er forbruket reelt sett uendret. Den beste forklaringen er at en kraftig prisvekst på strøm det siste årene har trukket inn mye kjøpekraft. Strømprisen ser ut til å holde seg høy over vinteren, og det er særlig nå - med høyt strømforbruk - at effekten på forbruket burde bli den kraftigste, skriver Bruce.Les også: - De som venter på det store krakket, må vente en god stund til- Strømprisen skal nedDerfor venter Nordea relativt svake forbrukstall også et stykke ut i 2019.- Sannsynligheten for at strømprisen skal fortsette å vokse med 30 prosent i året er liten. Ifølge forwardprisen på strøm skal prisen ned utover våren. Samtidig er det lite som tilsier at lønnsveksten i år blir lavere enn i fjor, snarere tvert imot. Med et stadig strammere arbeidsmarked og gode tider i den oljerelaterte delen av næringslivet tror vi på høyere lønnsvekst, heter det videre.Dette vil, sammen med fortsatt sterk vekst i sysselsettingen, ifølge Nordea gi tiltakende vekst i husholdningenes realinntekter - selv om rentene går gradvis opp.- For de aller fleste vil lønnsinntektene stige mye mer enn renteutgiftene de kommende årene. Tiltakende inntektsvekst tilsier tiltakende forbruksvekst, fortsetter Bruce.Les også: Bull på norsk økonomi: - Disse bremsene er i ferd med å snuSer stabile boligpriserSjefanalytikeren tegner videre bildet av et stabilt boligmarked fremover.- Et sterkt arbeidsmarked og lave renter bidrar til bra etterspørsel, mens de siste årenes høye boligbygging betyr at tilbudet av boliger vokser mye. Fremover vil stigende renter legge en demper på etterspørselen, men et sterke arbeidsmarked og tiltakende vekst i kjøpekraften tilsier at boligprisene likevel beveger seg sideveis de kommende årene, skriver han.Nordea merker seg at igangsettingen av nye boliger - og etterhvert også byggeaktiviteten, har falt kraftig fra et svært høyt nivå i 2017.- Nå har igangsettingen flatet ut, og faktisk tatt seg litt opp. Vi regner med en forsiktig vekst i boligbyggingen fremover, fortsetter Nordea.

nordea
erik bruce
lønnsvekst
bolig
boligprisene
strømprisene
Nyheter
Personlig økonomi