Søndagens aksjetips

Nyttårsrallyet bruker å dabbe av etter et par uker. Hva nå?

Hovedindeksen steg 1,4 prosent sist uke, fra 829,67 til 841,40.Den siste måneden har hovedindeksen steg 2,2 prosent og ligger da 11,1 prosent under all-time high. Siden nyttår har hovedindeksen steget med 3,8 prosent.I 2018 ble det en nedgang på 1,8 prosent. I 2017 var oppgangen på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,25 prosent.NyttårsrallyetForrige søndag skrev vi at brudd på den tekniske motstanden på 830-vivået, på stigende omsetning, ville åpne for videre oppgang til 840-nivået, 50-dagers glidende gjennomsnitt og toppen i den fallende trenden.Vi la til at RSI også hadde snudd opp igjen og brutt den fallende trendlinjen. Og; Følges det opp med et brudd på 50-nivået kommende uke kan det komme et støt opp mot 840 - 845.Nå kan hovedindeksen være i ferd med å bryte topplinjen i den fallende trenden. Skulle i tillegg topplinjen i den fallende trenden bli brutt vil det straks se enda lysere ut. Det kan signalisere videre oppgang mot sterkere teknisk motstand på 870-nivået og 200-dager glidende gjennomsnitt.Hva nå?Det kan fremdeles bare være en korreksjon opp den fallende trenden, men det skal ikke mye til før vi har en omvendt hode-skulder med halslinje på rundt 844. Kommer det nå en liten korreksjon, etterfulgt av en ny oppgang forbi 844, kan det signalisere at oppgangen kan fortsette. Opp mot 904.På nedsiden er det fremdeles 780-nivået som blir det kritiske nivået. I øyeblikket er det et stykke ned igjen til 780-nivået, og det vil bli utløst flere salgssignal før hovedindeksen eventuelt er tilbake på det nivået. De nivåene er 820, 810 og 800.