Stadig flere velger indeksfond

Mindre aktivt, mer passivt.

Personlig økonomi

Tall fra Verdipapirfondenes Forening viste i går at norske personkunder nettoinnløste aksjefond for 3,1 milliarder kroner i 2018.Bak disse tallene skjuler det seg en nettoinnløsning av aktive aksjefond på 5,2 milliarder og en nettotegning av indeksfond for 2,1 milliarder kroner.Denne trenden liker KLP Kapitalforvaltning, som (inklusive både personkunder og institusjonelle kunder) har 2/3 av det norske indeksfondsmarkedet.- For det første har kundene blitt mer bevisste på viktigheten av å ha lave forvaltningshonorarer, og for det andre har innføringen av aksjesparekonto gjort det mulig for kunder med tidligere sparing i aktive aksjefond å bytte til indeksfond uten å måtte skatte av evt. gevinst, forklarer toppsjef Håvard Gulbrandsen i en pressemelding.- Altfor mye i aktive fondMens norske personkunder hadde omtrent én prosent av samlet aksjesparing i indeksfond i 2011, har denne andelen økt via drøye seks prosent i 2016 til 12 prosent ved utgangen av 2018.Ifølge KLP-toppen sitter mange nordmenn med urealiserte gevinster på aksjefond de har hatt i mange år.- Men nordmenn har fortsatt altfor mye av sparingen i aktive fond. Det er uklokt. Det er en stor sjanse for at du plukker en forvalter som ikke klarer å levere meravkastning. Indeksfond bør være grunnpilaren i fondssparingen din, sier han.Gulbrandsen viser til en stadig sterkere dreining fra aktive mot passive fond i utlandet, og særlig USA, og tror trenden vil forsterke seg i Norge.- Vi tror markedet vil vokse betydelig de neste ti årene. Vi mener det er vanskelig for aktive forvaltere å lykkes, selv om historikken viser at flere forvaltere av norske aksjer kan vise til god avkastning, avslutter han.

verdipapirfondenes forening
aksjefond
indeksfond
klp
aksjesparekonto