Stygge aksjefond: 12 milliarder rett ut

Børsfallet før jul rammet hardt.

Tall fra Verdipapirfondenes Forening viste i går at norske personkunder ved utgangen av desember hadde 227,4 milliarder kroner direkte plassert i fond.Av dette sto 131,1 milliarder kroner i aksjefond.Beholdningen i aksjefond hadde da falt 11.518 millioner kroner i løpet av måneden.31 dager, 12 milliarderSamtidig viste tallene at norske personkunder nettotegnet aksjefond for 580 millioner kroner i desember.I beholdningsendringen ligger to elementer: tegning/innløsning og verdiendring.Beholdningen falt altså med 11.518 millioner, etter en nettotegning på 580 millioner kroner.Norske personkunders aksjefond fikk i desember derfor et verdifall på hele 12.098 millioner kroner (11.518 + 580). Dette utgjør et verdifall på ca. åtte prosent på én måned. Går vi inn på de enkelte kategoriene, fikk globale fond månedens største verdifall med 4.637 millioner kroner.Norske fond falt med 3.796 millioner kroner i verdi, «andre regionale fond» 1.079 millioner kroner.Ned seks milliarder i fjorI løpet av fjorårets 12 måneder falt norske personkunders beholdning i aksjefond 9.387 millioner kroner.I samme periode ble aksjefond nettoinnløst for 3.124 millioner kroner.Norske personkunders aksjefond falt i fjor altså med 6.263 millioner kroner (9.387 - 3.124) i verdi.Fra å ha vært nesten seks milliarder i pluss ved utgangen av november, var norske personkunder altså enda mer i minus ved årsskiftet.Stygt for Holberg-fondGlobale aksjefond kan i denne perioden faktisk skilte med en liten verdistigning (212 millioner kroner).Det samme kan norske aksjefond, som steg 362 millioner kroner i verdi.Det største verdifallet kom i fond som investerer i nye markeder (2.036 millioner kroner).Holberg Rurik utmerket seg spesielt negativt i denne kategorien, og falt hele 20,6 prosent i 2018. Skagen Kon-Tiki falt 16,0 prosent.Nordiske aksjefond (1.637 millioner) og «andre regionale fond» (2.027 millioner kroner) fikk også svi.Pensjonsmidler utenforVi minner om at tallene over er eksklusive «pensjonsmidler med fondsvalg».Dette viser aktiviteten fra personkunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).


Les også