Fondsfinans-forvalter fant fire nye favoritter

Oljeserviceaksje røk ut etter rally.

Aksjefondet Fondsfinans Norge fikk en god start på 2019.Forvalter Odd Hellem skriver i sin januar-oppsummering at fondet steg 5,7 prosent.Referanseindeksen (fondsindeksen på Oslo Børs) steg 4,7 prosent i samme periode.2018 ble gjort opp med 4,9 prosent fall, mot referansens nedgang på 2,2 prosent.Styrte unna TelenorHellem forklarer meravkastningen i januar delvis med en høyere investeringsgrad i energi og finans enn referanseindeksen.- Samtidig var fondet ikke investert i Telenor, skriver han. Aksjen falt seks prosent i januar.Fondet hadde syv aksjer som steg tosifret i løpet av måneden, mens kun tre mindre investeringer falt tosifret.Rangert etter absolutt porteføljebidrag var Aker BP aksjen som bidro mest i januar (steg 29 prosent)Nærmest kom Aker (28 prosent, Subsea 7 (14 prosent), PGS (48 prosent) og Odfjell Drilling (20 prosent).Over tre år har Fondsfinans Norge klart 18,3 prosent i snitt per år, referansen (altså fondsindeksen) 13,5 prosent.Over ti år leder fondet med 16,0 vs. 14,5 prosent gjennomsnittlig, årlig avkastning.Fire nye favoritterI løpet av måneden solgte fondet seg ut av PGS og Sparebank 1 SR-Bank.På salgssiden ellers er eksponeringen redusert i Aker BP, Subsea 7, Norsk Hydro, Yara, Orkla, Storebrand og Fjordkraft.Videre har Hellem tatt fire nye posisjoner.Det dreier seg om Atea, Aker Solutions, CGG (fransk seismikk) og Boliden (svensk gruvekjempe).De fem største investeringene i Fondsfinans Norge (per 31/1) er Equinor (8,9 prosent), Storebrand (8,5 prosent), Yara (7,7 prosent), Norsk Hydro (6,7 prosent) og Aker BP (4,6 prosent).Norden steg ogsåSamtidig fikk Hellems kollega og forvalter av Fondsfinans Norden, Arne Simensen, med seg en oppgang på 4,8 prosent i januar.Til sammenligning steg referanseindeksen VINX 3,2 prosent.I 2018 endte fondet ned 9,5 prosent, mens referansen falt 5,9 prosent.Over tre år har Fondsfinans Norden klart 9,8 prosent avkastning i snitt per år, mens referansen kan skilte med 6,7 prosent.Rally etter budSimensen trekker i sin januar-oppsummering også frem energi som den største positive bidragsyteren for referanseindeksen.Aker BP og Lundin Petroleum (steg 25 prosent i norske kroner) viste vei.- Logistikkselskapet DSV (steg 18 prosent) la inn bud på en konkurrent som kan gi betydelige synergier. Budet er en indikasjon på fortsatt høy aktivitet i markedet for selskapstransaksjoner. Telia (falt 11 prosent) levde ikke opp til anaytikernes 4. kvartalsforventninger. Selskapet har fortsatt et behov for å redusere sine kostnader i Sverige, skriver forvalteren.Kjøpte litt KværnerBlant enkeltaksjer i porteføljen trekker Simensen frem Aker og BW Offshore (steg 27 prosent).- Sverige fikk endelig en ny regjering i januar. Denne regjeringen har ikke lenger som målsetning å begrense inntektene i privatskolesektoren, og det bidro til kursoppgang for Academedia (14 prosent), fortsetter Simensen.I januar solgte fondet seg ut av industriselskapet Trelleborg, samtidig som eksponeringen mot Autoliv, Sparebank 1 SR-Bank, Valmet og Vestas ble redusert.På kjøpssiden investerte Fondsfinans Norden i finanskonglomeratet Sampo og det svenske industriteknologiselskapet Hexagon. Postene i blant annet Astra Zeneca og Kværner ble økt.De fem største investeringene i Fondsfinans Norden (per 31/1) er Essity Aktiebolag (3,9 prosent), Aker (3,8 prosent), Investment Kinnevik B (3,8 prosent), Nokia (3,6 prosent) og Storebrand (3,5 prosent).


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også