Mange pensjonister hadde nedgang i realinntekten i fjor

Et gjennomsnittlig pensjonistektepar fikk redusert realinntekten etter skatt med 0,6 prosent i 2018, viser tall fra TBU og Statistisk sentralbyrå.

Tall fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) og Statistisk sentralbyrå (SSB) viser også at en enslig pensjonist med inntekt på 250.000 kroner fikk redusert realinntekten etter skatt med 0,5 prosent i fjor, skriver Klassekampen.Den gjennomsnittlige reallønnen etter skatt økte med 0,3 prosent i fjor.Enslige minstepensjonister endte i pluss med en realinntektsvekst etter skatt på 0,8 prosent. Også uføretrygdede på minstesats og en enslig ufør hadde en realinntektsvekst i fjor. Den var på 0,3 prosent etter skatt, skriver avisen.– Pensjonene justeres med trekvart prosentpoeng mindre enn lønningene. Et spesielt trekk med modellen er at pensjonistene isolert sett går ned i inntekten i år der reallønnen er uendret. Endringer i skattene kommer også pensjonister til gode, og i disponibel inntekt kommer gruppa ikke negativt ut, sier TBU-leder Ådne Cappelen til Klassekampen.(©NTB)