Nordnet-kundene kjøpte med begge hender

Nordnets privatkunder kjøpte aksjefond med begge hender, viser januar-statistikk.Nettotegningen i fond landet på 238 millioner kroner i måneden, fordelt med 180 millioner på aksjefond, 46 millioner på rentefond og 12 millioner kroner på kombinasjonsfond.Vi må tilbake til januar 2018 for å finne større netto fondskjøp blant Nordnets kunder.- Spre risikoenNorske aksjefond er særlig populære, og Nordnet Superfondet Norge, Forte Trønder og Alfred Berg Gambak aller mest.- Norske fondskunder liker norske aksjefond. Hjemmemarkedet er kjent og kjært. Hver fjerde krone nordmenn har plassert i aksjefond står i fond som investerer på Oslo Børs. Men norske aksjer utgjør kun 0,3 prosent av verdens børsverdier, og det er derfor viktig å ha mesteparten av fondsporteføljen i internasjonale fond for å spre risikoen, sier spareøkonom Bjørn Erik Sættem i Nordnet i en pressemelding. Mens Oslo Børs steg 4,5 prosent i januar, endte verdensindeksen opp 7,5 prosent (i dollar). S&P 500 steg nesten åtte prosent, i det som var indeksens beste januarmåned siden 1987.- Jeg er overrasket over hvor raskt stemningen har snudd på verdens børser. Før jul var det temmelig dystert i aksjemarkedene. Nå er det nesten partystemning, sier Sættem.- Gode nyheterHan klarer ikke å forklare utviklingen med én enkelt hendelse.- Det er vanlig at aksjemarkedene overreagerer både på opp- og nedsiden. Det virker som at investorene i romjulen plutselig bestemte seg for at aksjekursene hadde falt for mye, og at fremtidsutsiktene ikke var så svake som kursene tilsa, fortsetter spareøkonomen.Økonomer flest ser ut til å være enige om at det blir lavere vekst i verdensøkonomien i år.- Men det ligger en oppside i at USA og Kina kan finne en løsning på handelskrigen . Positivt er det også at den amerikanske sentralbanken har signalisert en «vente og se-holdning» til videre renteøkninger. Det er gode nyheter for aksjemarkedet, avslutter Sættem.10 mest kjøpte fond (netto)1) Nordnet Superfondet Norge2) Forte Trønder3) Alfred Berg Gambak4) KLP AksjeGlobal Indeks 5) KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks6) Fondsfinans Kreditt7) Forte Obligasjon8) Nordnet Smart 159) KLP FRN19) DNB Global Indeks10 mest solgte fond (netto)1) DNB Health Care2) Pareto Investment Fund 3) DNB Teknologi4) Delphi Nordic 5) Skagen Global 6) Storebrand Global Multifactor7) BGF World Technology 8) Skagen Vekst A9) Franklin Technology 10) Landkreditt Høyrente