Skagen tror fortsatt på Golden Ocean

Lys i tunnelen.

Skagen Vekst har vært gjennom mange endringer de siste to årene.Tidligere Delphi-orakel Øyvind Fjell overtok forvalteransvaret etter Geir Tjetland 1. juli i 2017, men var ute allerede i fjor vår . 1. mai startet han i DNB.Ansvarlig forvalter for fondet er nå Søren Milo Christensen, og han har med seg Alexander Stensrud som co-pilot.God start på 20192018 ble et svakt år for duoen, der fondet falt 12,0 prosent, mer enn det dobbelte av referanseindeksen (MSCI Nordic/MSCI All-Countries ex. Nordic).Derfor smaker det godt å starte 2019 med 4,2 prosent avkastning i januar, 0,2 prosent mer enn referansen.Citigroup og Bonheur bidro mest på den positive siden, mens Telia (telekom, Sverige) og Golden Ocean trakk mest ned.Over tre år er fondet nå på linje med referanseindeksen, med 8,3 prosent i gjennomsnittlig, årlig avkastning.Over fem år ligger Skagen Vekst fortsatt godt bak markedet, nærmere bestemt med 6,8 vs. 11,3 prosent.Øyner skjulte verdierI en måned som sto i sterk kontrast til fallet ved utgangen av fjoråret, peker forvalterne i sin januar-oppsummering på solid oppgang i utviklede markeder.- Citigroup leverte sterke regnskapstall etter større kostnadskutt enn forventet og lavere tap på utlån. Bonheur, en kjent aksje i Skagen Vekst-porteføljen, bidro også til oppgangen ettersom investorer har fått øynene opp for de skjulte verdiene som ligger i selskapet, skriver Milo Christensen og Stensrud.Bonheur har steget 28,6 prosent på Oslo Børs hittil i årGyllent comeback?På den andre siden var altså det John Fredriksen-dominerte tørrbulkrederiet Golden Ocean blant de største negative bidragsyterne.- Selskapet hadde også en vanskelig måned etter at gruveproblemer i Brasil reduserte etterspørselen etter frakteskip. Vi ser fortsatt god oppside og sunn drift i selskapet, og forventer at markedet vil komme tilbake i balanse mot slutten av året, heter det videre.Golden Ocean er ned rundt 10,5 prosent siden Brasil-problemene oppsto, og så langt i 2019 er fasiten en nedgang på 11,5 prosent.De fem største investeringene i Skagen Vekst er (per 31/1) Novo Nordisk (farmasi, Danmark) (6,6 prosent), Citigroup (finans, USA) (4,6 prosent), Samsung Electronics (teknologi, Sør-Korea) (4,3 prosent), Carlsberg (konsum, Danmark) (4,1 prosent) og Royal Dutch Shell (energi, Nederland) (3,6 prosent).


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker