Syv stjernefond - og fem som går på en stjernesmell

Fondsanalytikerne i Morningstar er ute med sin seneste rating av norske aksjefond, med utgangspunkt i kurser per utgangen av januar.Syv fond har fått toppkarakter (fem stjerner av fem mulige) Alfred Berg Gambak (forvalter: Leif Eriksrød)Arctic Norwegian Value Creation C (forvaltere: Ole Dahl, Sindre Sørbye, Tore Mengshoel)Danske Invest Norge Vekst (forvalter: Lars Erik Moen)Forte Trønder (forvalter: Morten Schwarz)Landkreditt Utbytte A (forvalter: Sigurd Klev)Pareto Aksje Norge C (forvaltere: Einar Løvoll, Torbjørn Frønningen, Besim Zekiri)Pareto Aksje Norge D (forvaltere: Einar Løvoll, Torbjørn Frønningen, Besim Zekiri)Sammenlignet med desember-rangeringen har Arctic Norwegian Value Creation C blitt oppgradert fra en 4-er.Gambak sprekestAv disse fikk Alfred Berg Gambak den sprekeste starten på året, med 7,4 prosent oppgang.Nærmest kom Arctic-fondet og Danske Invest Norge Vekst, etter å ha steget hhv. 7,0 og 6,5 prosent.Landkreditt-fondet nøyde seg med en oppgang på 2,85 prosent.Forte Trønder, et av de sprekeste aksjefondene i 2018, steg 5,8 prosent.Referanseindeksen (fondsindeksen på Oslo Børs) steg 4,65 prosent i januar.I den andre enden har fem fond fått bunnkarakter (én stjerne)DNB Norge (forvaltere: Jarle Sjo, Odd Einar Lillebostad)DNB SMB (forvalter: Dag Hammer)First Generator A (forvalter: Martin Mølsæter)First Generator S (forvalter: Martin Mølsæter)SEF First SMB A NOK (forvalter: Tor Vinje)Siden sist har DNB Norge og First Generator S blitt nedgradert fra en 2-er, mens DNB Norge Selektiv har blitt oppgradert til en 2-er.DNB Norge hadde den svakeste avkastningen av disse i januar - opp 4,8 prosent.De øvrige steg 6,1-6,6 prosent.