Nullskatteyter ved å låne i aksjesparekontoen?

Ekspert har svaret.

4. april er skattemeldingen for 2018 tilgjengelig for alle på nett.Mange diskuterer derfor skatt om dagen, blant annet på Shareville, Nordnets sosiale nettverk for sparere og investorer.Blant spørsmålene som har vært mest diskutert, er dette:Kan en vanlig arbeidstaker bli nullskatteyter ved hjelp av aksjesparekonto (ASK)?- Får ikke så mye lånSpørsmålsstiller la nylig frem et tankeeksperiment der arbeidstaker har like store rentekostnader på ASK som lønnsinntekt, og dermed får null i nettoinntekt. Siden skatt på aksjegevinster først betales ved uttak av ASK, vil personen bli nullskatteyter?Investeringsøkonom Bjørn Erik Sættem har svart på spørsmålet i et blogginnlegg.- Det korte svaret er nei, innleder han, og skynder seg å karakterisere tankeeksperimentet som «veldig urealistisk».- Vanlige arbeidstakere får ikke så mye lån med pant i aksjer at renteutgiftene blir like store som lønnen. Det vil medføre altfor stor risiko for både kunden og banken, fortsetter Sættem.- Selvsagt helt urealistiskHan har satt opp et konstruert eksempel for å illustrere skattereglene.En person har lønn og lånerenter på 500.000 kroner i året. En antatt 4,0 prosent rente gir et aksjelån i ASK på 12,5 millioner kroner.- Det er selvsagt helt urealistisk at personen vil få et så høyt lån og 100 prosent lånefinansiering til 4,0 prosent rente, blogger investeringsøkonomen.Formuen består av aksjer på 12,5 millioner kroner, slik at nettoformuen blir null.- Silje kommer på besøkPersonen hadde vært en nullskatteyter hvis skattesatsen på lønnsinntekter og renteutgifter var like, og alle fradrag kunne motregnes mot personinntekt.- Men skattesatsene er ikke like, og trygdeavgift og trinnskatt må betales uansett størrelsen på fradragene, presiserer Sættem.7,8 prosent trygdeavgift utgjør 41.000 kroner, og pluss 12.035 kroner i trinnskatt kommer skatten dette året derfor på 53.035 kroner. Renteutgifter gir 22 prosent fradrag.Avslutningsvis bemerker investeringsøkonomen blant annet at personen i eksempelet - uten noe å leve av - raskt vil få likviditetsutfordringer.- Om personen får et så stort lån, vil hun eller han bli tvunget til å realisere deler av aksjebeholdningen for å finansiere løpende forbruk, samt å betale renter på lånet. Faren for at denne personen får besøk av Luksusfellen er nok overhengende, skriver Sættem i bloggen.