Ny AFP-ordning kan ramme unge arbeidstakere

Neste år risikerer ansatte at AFP-ytelsen kan bli redusert kraftig hvis de ikke gjennom hele arbeidslivet er i en bedrift med tariffavtale.

Publisert 26. mars 2019 kl. 05.33
Oppdatert 26. mars 2019 klokken 05.35
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 184 ord
I fjorårets lønnsoppgjør ble partene enige om en endring som gjør at det fra neste år skal være bedre sammenheng mellom tiden man jobber i en tariffbundet bedrift, og retten til AFP, skriver .– Framover blir det svært økonomisk ugunstig å stå uten tariffavtale i privat sektor, sier leder Jon Olav Bjergene i forhandlingsavdelingen i Handel og Kontor.Bare halvparten av ansatte i privat sektor jobber i bedrifter som tilbyr AFP, viser tall fra forskningsstiftelsen Fafo.– I bedrifter med mange unge ansatte har man vegret seg mot å inngå tariffavtaler. Men med ny ordning vil tapet ved å stå utenfor det organiserte arbeidslivet bli betydelig høyere enn i dag, sier Bjergene.En kvinne født i 1990 med 550.000 i årslønn vil som ansatt fra 25 til 62 år i tariffbundne bedrifter, ligge an til å få utbetalt en årlig livsvarig AFP-ytelse på 47.850 kroner hvis hun går av ved 67 års alder. Lever hun til å bli 100 år, vil AFP utgjøre vel 1,5 millioner kroner.Jobber hun derimot flere år av karrieren i en bedrift uten tariffavtale, kan hun få flere hundre tusen kroner mindre i AFP.(©NTB)