Søndagens aksjetips

Hovedindeksen falt 0,6 prosent sist uke, fra 872,0 til 866,56Den siste måneden har hovedindeksen steget 3,7 prosent og ligger da 8,4 prosent under all-time high. Siden nyttår har hovedindeksen steget 8,4 prosent. De siste 12 månedene er oppgangen på 5,7 prosent.I 2018 ble det en nedgang på 1,8 prosent. I 2017 var oppgangen på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,25 prosent.Liten korreksjonDet buttet litt mot 880-nivået og hovedindeksen korrigerte tilbake til litt under 200-dagers glidende gjennomsnitt. Helt naturlig og ikke helt uventet. Men fortsetter korreksjonen kommende uke kan det bli litt mer spennende. Det kan ikke utelukkes at korreksjonen kan fortsette tilbake mot den tekniske støtten på 860-855-nivået og bunnen i den stigende sekundærtrenden, men så lenge den stigende trenden og den positive undertonen i RSI-chartet holder kan det i så fall bli en kjøpsmulighet.Med den positive undertonen i RSI-chartet og den omvendte hode-skulder formasjonen, som allerede har signalisert et potensial forbi 900, ligger imidlertid forholdene fremdeles til rette for videre oppgang.Kan vi glemme nedsiden?På nedsiden er det fremdeles 780-nivået som er det mest kritiske nivået.Det er langt ned til 780-nivået, og det vil i så fall bli utløst flere salgssignal og muligheter til å hoppe av før hovedindeksen eventuelt er tilbake på det nivået.De tekniske støttenivåene er i første rekke 860, 855 og 850, men brytes 850-nivået vil også 50-dagers glidende gjennomsnitt og den stigende sekundærtrenden bli brutt. Da blir det hele straks mer usikkert.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også