267 millioner deles ut til de med lav inntekt og høye boutgifter

Etter forslag fra regjeringen, vedtok Stortinget enstemmig 2. april at alle husstander som mottok bostøtte for februar, skal få en ekstrautbetaling som hjelp til å dekke høye strømutgifter.Utbetalingen er på 2.950 kroner for enslige. Husstander med flere medlemmer vil få et tillegg på 120 kroner per ekstra husstandsmedlem. Et par uten barn vil dermed få utbetalt 3.070 kroner, mens for eksempel en familie med tre barn vil få utbetalt 3.430 kroner.Den ordinære bostøtteutbetalingen denne måneden kommer 16. april.Barn og unge er prioriterte målgrupper i den sosiale boligpolitikken. I alt er det 24.620 barnefamilier som mottar ekstrautbetalingen for høye strømutgifter. Nær to av tre barnefamilier som mottar bostøtte er enslige med barn.- Bostøttemottakerne generelt, og barnefamiliene spesielt, har svært lave inntekter i forhold til boutgifter. Ekstrautbetalingen vil være et viktig økonomisk tilskudd for mange, sier Rune Robertsen, direktør for lån og tilskudd i Husbanken.Flest mottakere i Oslo og Hordaland, færrest i Finnmark og Sogn og FjordaneI overkant av 50 millioner kroner i støtte går til nær 16.500 husstander i Oslo. Nummer to på listen er Hordaland, der drøyt 8.800 husstander mottar nær 27 millioner kroner.Færrest mottakere er det i Finnmark, der snaut 1.000 husstander mottar til sammen nesten tre millioner kroner i støtte. I Sogn og Fjordane er det rett over 1.000 mottakere, som til sammen mottar nær 3,4 millioner kroner.