Aksjesparekonto - dette gjør du når skattemeldingen kommer

Og: En gladmelding om utbytte.

Publisert 2. april 2019 kl. 11.25
Oppdatert 2. april 2019 klokken 11.34
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 560 ord
Torsdag denne uken kommer skattemeldingen for inntektsåret 2018.For de fleste som sparer i aksjer og fond vil det meste være forhåndsutfylt, men sjekk uansett beløpene mot årsoppgaven du har mottatt fra fondsforvalteren, kontoføreren eller nettmegleren.I dag tar vi for oss aksjesparekontoen (ASK).Norske personkunder hadde ifølge Verdipapirfondenes Forening 131,2 milliarder kroner i aksjefond ved årsskiftet.Omtrent halvparten av dette sto på en ASK.Et snevrere utvalgI en ASK utsetter du skatten på gevinster, men utvalget av aksjer og fond er snevrere enn i
.Mens du i en fondskonto kan investere i aksjer, aksjefond, kombinasjonsfond, rentefond og ETF-er (børsnoterte fond) registrert både innenfor  utenfor EU/EØS (det vil for eksempel også si amerikanske aksjer), kan du i en ASK kun investere i aksjer og aksjefond registrert innenfor EØS (med aksjeandel over 80 prosent).- Utvalget av aksjefond tilgjengelig på aksjesparekonto avhenger veldig av hvor man har sin aksjesparekonto. Men det at aksjesparekontoen begrenser seg til enkeltaksjer og aksjefond gjør at den passer best for dem med høy risikovillighet eller lang tidshorisont. Alternativt kan man kombinere bruken av aksjesparekonto med en tradisjonell VPS-konto. Da får man både utnyttet skattefordelene ved aksjesparekontoen, samtidig som man kan opprettholde en noe mer balansert risikoprofil på sine midler enn om alt går i aksjefond, sier partner Christian Kallevig Arnesen hos formuesforvalteren Finansco til Hegnar.no.- De aller fleste aktører rapporterer dette aggregert og samlet i sine kundeportaler, så å kombinere to eller flere kontoer bør ikke gi dårligere oversikt, legger han til.Gunstigere skattDe samme enkle reglene for skatterapportering for fondskonto gjelder også for ASK.Og faktisk er skattereglene enda litt gunstigere.- I en ASK kan du ta ut innskutt beløp skattefritt. Gevinster skattlegges først når midlene tas ut av kontoen, etter fradrag for skjermingsfradrag. Evt. tap kommer først til fradrag ved opphør av ASK. Skattesatsen for beregning av gevinst/tap er 30,59 prosent i 2018. I en aksjesparekonto skal riktignok aksjeutbytte beskattes løpende, blogger spareøkonom Bjørn Erik Sættem i Nordnet.- En gladnyhet er at aksjeutbytte mottatt på en ASK fra og med 2019 vil få utsatt skatt, slik reglene har vært for fondskonto i mange år, legger han til.Finansco-partner Kallevig Arnesen supplerer.- Aksjesparekontoen har også blitt mer håndterbar for dem som er opptatte av arv eller generasjonsskifte enn det den opprinnelig var. Det er nå blitt åpnet for at man kan splitte aksjesparekontoen mellom flere arvinger uten å realisere gevinsten. Skal man tenke litt mer helhetlig rundt hvordan man best forvalter sin formue, er det flere hensyn man bør ta. Skatt er jo ett av disse hensynene, sier han.Rabatten øker i årI 2018 er verdsettelsesrabatten på 20 prosent av formuesverdi på aksjer og aksjefond. I 2019 økes den til 25 prosent. Bankinnskudd på ASK verdsettes til full verdi.- Har du benyttet «skatteamnestiet» høsten 2017 og 2018 til å overføre aksjer og aksjefond til ASK, kan det være greit å kontrollere hvilke verdier som er lagt inn av avkastning og hva som er oppgitt til innskudd/kostpris, samt opparbeidet skjermingsfradrag. Oppdager du feil, må du melde fra til både skatteetaten og kontofører/fondsforvalter/megler, minner Nordnet-økonom Sættem om.- Har du ennå ikke flyttet over dine aksjer og aksjefond til en aksjesparekonto, bør du gjøre det i løpet av 2019. Fristen for å flytte over uten å utløse skatt, er 31/12 2019, legger han til. Utbytte: post 3.1.5Uttak/gevinst aksjer: post 3.1.8Opphør konto, fradrag/tap aksjer: post 3.3.8Formue aksjesparekonto: post 4.1.8