Torsdag denne uken kommer skattemeldingen for inntektsåret 2018.For de fleste som sparer i aksjer og fond vil det meste være forhåndsutfylt, men sjekk uansett beløpene mot årsoppgaven du har mottatt fra fondsforvalteren, kontoføreren eller nettmegleren.I dag tar vi for oss fondskonto (også kalt kapitalforsikring/investeringskonto).Har du tatt ut penger?Du kan fritt bytte mellom aksjer, aksje-, kombinasjons- og rentefond innad på kontoen uten å utløse skatt. I en fondskonto slipper du å melde inn gevinst/tap ved salg av aksjer og fond, før du tar ut penger fra kontoen.- Det er derfor kun markedsverdien 31/12 2018 som skal føres opp i skattemeldingen, og verdien er allerede forhåndsutfylt, i Nordnet.Har du tatt ut penger fra fondskontoen i løpet av 2018, vil gevinst (evt. tap) skattlegges med 23 prosent.- Også denne gevinsten (evt. tapet) skal være forhåndsutfylt. Tar du ut deler av beholdningen, beregnes skatten etter en gjennomsnittsbetraktning. Du fikk frem til årsskiftet ikke skjermingsfradrag på fondskonto, minner Sættem om.Høyere skatt fra i årDet er også verdt å merke seg nye skatteregler for fondskonto fra og med 2019 (disse vil altså først gjelde for skattemeldingen som kommer neste år).Skatten på fondskonto vil dermed øke, og kontotypen vil skattlegges likt som investeringer i verdipapirfond.- Fra 1/1 2019 vil all avkastning som stammer fra aksjeinvesteringer derfor skattlegges med en sats på 31,68 prosent. Tilsvarende vil renteavkastning skattlegges med 22 prosent, blogger Nordnets spareøkonom.De nye satsene er vedtatt i statsbudsjettet for 2019 og gjelder ved uttak fra kontoen.- Ved bruk av denne kontotypen har man hatt fordelen av lavere gevinstbeskatning sammenlignet med andre kontotyper - frem til nå. En veldig ventet og fornuftig regelendring. Skatt skal ikke være styrende for valg av hverken investering eller kontotype, men det lønner seg å følge med i timen når slike regelendringer skjer, sier Finansco-partner Christian Kallevig Arnesen til Hegnar.no.- Rådet mange til å cashe innDet er aksjeandelen ved årets begynnelse som avgjør hvilken skattesats du vil få ved uttak fra kontoen.- Som formuesforvalter er det vår jobb å regne på dette for våre kunder. For mange av dem kom vi frem til at det på sikt ville lønne seg å realisere opptjent gevinst på fondskontoen i 2018, til lavere skattesats, heller enn å videreføre denne. Basert på alle henvendelsene vi får fra andre enn våre kunder, kan det likevel virke som om mange ikke har fått med seg disse endringene i tide, forteller Kallevig Arnesen videre.En annen skatteendring for fondskonto fra og med 2019 er at skjermingsfradrag innføres på aksjer og aksjefond som står på en fondskonto.- Fradraget beregnes ut fra aksjeandelen ved det enkelte års begynnelse. En tredje endring er at en verdsettelsesrabatt på 25 prosent av formuesverdi innføres på aksjer og aksjefond som står på en fondskonto. Også her er måletidspunktet ved hvert årsskifte, blogger spareøkonom Sættem i Nordnet.