Flere tusen krympet eiendomsskatten

I fjor fikk eierne av 16.611 boliger nedjustert boligverdien sin etter klage på Skattetatens beregning. Belønningen var redusert eiendomsskatt og formuesskatt.

(Finansavisen): Tallene som står i skattemeldingens post 4.3, som dumpet ned hos de fleste i forrige uke, kan være avgjørende for om, og hvor mye, du må betale i eiendomsskatt neste år. Det gjelder i hvert fall for de som bor i en kommune der eiendomsskatten er basert på Skatteetatens anslåtte formuesverdi på boligen.OvervurdertMen det er langt fra sikkert at dette anslaget stemmer med virkeligheten. Høsten 2014, før denne metoden ble tatt i bruk som beregnings­modell, utarbeidet Statistisk sentralbyrå (SSB) en rapport som anslo at hele 17 prosent av norske boliger kunne få et for høyt anslag for boligens verdi med modellen. En analyse Oslo Economics senere har gjort for KS viser omtrent det samme.Beregningsmetoden er basert på gjennomsnittlig kvadrat­meterpris for en gitt boligtype i et bestemt område. Men dersom boligen har under gjennomsnittlig standard, mindre attraktiv beliggenhet, dårligere solforhold eller mer støy enn de andre boligene i området, vil boligens verdi bli overvurdert i modellen.De som mener at verdien er satt for høyt, kan klage ved å korrigere beløpet i skattemeldingen. For skatteåret 2018, er det mulig å klage på formuesverdien dersom den er satt høyere enn 30 prosent av virkelig verdi for primærbolig, og hvis den overstiger virkelig verdi for sekundærbolig.For å kreve korreksjon i boligverdien, er det nødvendig å legge frem dokumentasjon. En takst utarbeidet av en takstmann er en mulighet, en verdivurdering fra en megler er en annen. Hvis du har kjøpt boligen samme året vil kjøpesummen være en observerbar markedsverdi, og det vil også salgssummen på en tilsvarende bolig samme sted, forutsatt at standarden er lik.Ned 37,1 prosentEn slik korreksjon var det rekordmange som gjorde i fjor. Hele 16.611 boliger fikk en nedjustert verdi etter at eierne sendte inn klage. Det er en dobling fra året før, da 8.412 boliger fikk det samme. De 16.611 boligene som fikk verdien nedsatt i fjor, fikk den ned­justert med hele 37,1 prosent.– Det viser at det kan være en god del å hente på å sjekke om denne posten er riktig, sier Rolf Lothe, fagsjef i Skatte­betalerforeningen.Foreningen får mange spørsmål om formuesverdi av bolig.– Folk lurer generelt på om den er for høy, sier Lothe.Lothe tror mange frem til nå ikke har vært bevisst på formuesverdien til boligen, i hvert fall hvis de ikke har vært i formuesskatteposisjon.Hopp i klager– Og veldig mange har jo boliglån som overstiger formuesverdien på boligen, sier han.– Når stadig flere kommuner innfører eiendomsskatt, og stadig flere benytter Skatte­etatens markedsverdi, er det ikke rart at det kommer flere klager, mener Lothe.Ifølge Skatteetaten er det først og fremst boligprisene som har ført til det store hoppet i antallet klager i fjor.– Det er flere forklaringer på at en del har fått en økning i Skatteetatens beregnede markedsverdier for 2017, sier Jannicke Valbrek, seksjonssjef i informasjons­forvaltning i Skatteetaten.– Primært var det en økning i markedsverdien på boliger fra 2016 til 2017 som reflekteres i Skatteetatens grunnlag.Endringer i modellen SSB benytter, kan også ha gitt konsekvenser for noen boliger.Mulig å klage på boligverdien:Boligverdi:En boligs estimerte markedsverdi er satt til boligens areal multiplisert med en kvadrat­metersats. Kvadratmetersatsen avhenger av boligtype, byggeår, areal og geografisk beliggenhet, og beregnes av Statistisk sentralbyrå for Skatteetaten.Formuesverdi:Formuesverdien av boligen er satt til 25 prosent av boligverdien for primærbolig, og 90 prosent av boligvedien for sekundærbolig. Denne er normalt forhåndsutfylt i skatte­meldingen.Klage:Dersom boligeieren mener at formuesverdien overstiger 30 prosent av eiendommens reelle omsetningsverdi, er det mulig å klage ved å endre direkte i skattemeldingen, eller via Skatteetatens hjemmesider dersom endringen gjelder tidligere år. Det er imidlertid nødvendig å vise til dokumentasjon, for eksempel faktisk kjøpesum, en takst eller meglers prisvurdering.Fem år:Hvis formuesverdien for boligeiendom er blitt nedsatt fordi maksimalgrensen er overskredet, vil det de fem påfølgende inntektsårene gis et forholdsmessig fradrag i kvadratmetersatsen. Fradragets størrelse er avhengig av hvor mye formuesverdien etter beregningsmodellen ble dokumenter å overstige maksimalgrensen med i forbindelse med nedsettingen. Men når de fem årene er gått, må boligverdien korrigeres på nytt, dersom den fortsatt skulle ligge for høyt.