Nordnet-kundene kjøper mer aksjefond

Faresignaler skremmer ikke.

Mars-statistikk fra Nordnet viser at deres privatkunder nettotegnet fond for 62 millioner kroner i løpet av måneden. Aksjefond ble kjøpt for 60 millioner, kombinasjonsfond for fem millioner, mens rentefond ble nettosolgt for tre millioner kroner.- Kjøpsinteressen for aksjefond holder seg, selv om nivåene er på rundt det halve av de to foregående månedene. Dette tyder på at Nordnets kunder ikke lar seg skremme av nyheter om lavere vekst, sier spareøkonom Bjørn Erik Sættem i en kommentar.- Festen er ikke over - det er kake igjenUnder årets børsoppgang har konjunkturene nemlig blitt gradvis svakere. Veksten i verdensøkonomien har blitt nedjustert flere ganger, noe som også påvirker selskapenes vekstutsikter.Samtidig har den amerikanske sentralbanken blitt mer «duete». I fjor høst hadde Federal Reserve planer om å fortsette med sine renteøkninger en stund til. Nå har lavere vekstutsikter ført til at sentralbanken har snudd, og markedet forventer rentekutt i stedet.- Et faresignal mange økonomer trekker frem er at rentekurven i USA har blitt negativ. Dette er en pålitelig indikator på en kommende resesjon, forklarer Sættem.Han benytter seg av en albumtittel fra deLillos for å beskrive stemningen i aksjemarkedet for tiden: Festen er ikke over - det er kake igjen.- De fleste er enige om at aksjekursene er høye og veksten er avtakende. Likevel er det få som går hjem fra festen - det er jo mer avkastning å hente, fortsetter spareøkonomen.- Null avkastning bedre enn å tape myeSættem mener det finnes gode grunner til at investorene ikke rømmer aksjemarkedet.- Historien viser at det tar mange måneder fra rentekurven inverterer til aksjemarkedet topper ut - og i denne mellomperioden er avkastningen som regel sterk. Dessuten har investorene få attraktive alternativer til aksjer. Både obligasjoner og eiendom er høyt priset, samt at pengemarkedet og bank gir nær null i avkastning, sier han.- Samtidig er det bedre med null avkastning og null risiko enn å bli grådig og tape mye penger, føyer spareøkonomen til.Sættem gir et avsluttende råd.- Forsøker du å time markedet, er det trolig et godt tidspunkt å vekte seg ned i aksjer nå. Risk/reward er lavere enn normalt. Sparer du langsiktig, og vil høste meravkastningen i aksjer, bør du sitte i ro. Det er vanskelig å time markedet, sier han.Topp 10 nettokjøpte fond1) DNB Teknologi2) Fondsfinans Kreditt3) KLP AksjeGlobal Indeks4) Nordnet Superfondet Norge5) Alfred Berg Nordic Gambak6) JPM US Technology7) DNB Obligasjon8) First Høyrente9) Holberg Kreditt10) Fondsfinans High YieldTopp 10 nettosolgte fond1) Storebrand Global Multifactor2) Delphi Nordic3) DNB Aktiv Rente4) KLP Pengemarked5) Skagen Vekst6) Pareto Investment Fund7) Skagen Global8) Forte Obligasjon9) Forte Norge10) Storebrand Global Value