Pensjonister taper penger

- Resultatet er oppsiktsvekkende.

Personlig økonomi

En ny rapport, utarbeidet av Pensjonistforbundet med bistand av aktuarfirmaet Lillevold & Partners, viser at pensjonskunder med fripoliser har et oppsamlet overskudd i livselskapene på 11 milliarder kroner, men ni milliarder kroner vil aldri bli utbetalt, ifølge en pressemelding fra Pensjonistforbundet. Hvis ikke reglene forandres, vil beløpet i de neste årene kunne bli tre ganger så stort og kundene blir fratatt 10 prosent økning av årlig pensjon, heter det.- Resultatet av våre undersøkelser er oppsiktsvekkende. Jeg tror at de fleste går ut fra at kundenes overskudd som er oppsamlet i såkalte tilleggsavsetninger, vil bli utbetalt i form av økt pensjon. Reglene for omdanning av slike avsetninger til pensjon medfører imidlertid så stor forsinkelse av utbetalingene at kundene ikke får pengene sine før det er for sent. Rapporten viser at når en pensjonist er 85 år, er i beste fall bare 15 prosent blitt utbetalt, sier Thorstein Øverland i meldingen, som har skrevet rapporten.Hva skjer med pengene som står igjen?- Livselskapene fører ubenyttede tilleggsavsetninger som inntekt, og får dermed større overskudd. Det mest sannsynlige er at overskuddet benyttes til nye tilleggsavsetninger, slik at pengene fortsatt blir stående i livselskapet, sier Øverland.

pensjon
pensjonist
pensjonistforbundet
Nyheter
Personlig økonomi