Skagen girer opp i rigg

Øker eksponeringen i to aksjer.

2018 ble et svakt år for Skagen Vekst.Fondet falt 12,0 prosent, mer enn det dobbelte av referanseindeksen (MSCI Nordic/MSCI All-Countries ex. Nordic).Starten på 2019 har vært betraktelig bedre.Mars ble gjort opp med en oppgang på 2,4 prosent, mens referansen klatret 1,5 prosent.Norsk duo tyngetEtter 1. kvartal ligger fondet likevel bak markedet, med 9,3 vs. 10,1 prosent avkastning.Novo Nordisk, Lundin Petroleum, Boliden og Anglo American bidro mest på den positive siden, mens Norsk Hydro og Golden Ocean trakk mest ned.Over tre år er fondet litt bak referanseindeksen, med 7,8 vs. 9,6 prosent i gjennomsnittlig, årlig avkastning.Over fem år ligger Skagen Vekst et godt stykke bak markedet, nærmere bestemt med 7,0 vs. 12,1 prosent.Jekket opp i riggEtter flere utskiftninger av mannskapet de siste par årene, er Søren Milo Christensen nå ansvarlig forvalter for fondet. Han har med seg Alexander Stensrud som co-pilot.I løpet av kvartalet økte duoen posisjonene i de norske boreselskapene Borr Drilling og Northern Drilling, med hhv. Tor Olav Trøim og John Fredriksen som sentrale eiere.- Rabatten til de underliggende verdiene økte betydelig. Vi ser fortsatt bedring i offshoreindustrien, og forventer at selskapene vil fortsette å komme med positive nyheter gjennom 2019. Selskapene har startet året med oppmuntrende nyheter om nye kontrakter, skriver de i kvartalsrapporten.- Vi benyttet også svingninger i aksjekurser til å øke vår vekstmarkedseksponering i det koreanske forsikringsselskapet Korea Re og den kinesiske hotelloperatøren Shangri-La. Begge har levert dårligere resultater enn forventet, men vi forventer begge går en lysere fremtid med bedre marginer i møte, heter det videre.Tok gruvegevinstForvalterne har ikke mistet troen på Norsk Hydro og Golden Ocean etter et svakt kvartal, som ble preget av store gruveproblemer i Brasil.- Innhentingen for begge selskaper vil ta noe lenger tid enn først antatt. Begge selskaper har solide hovedaksjonærer som eiere, noe som kan være fordelaktig på veien tilbake til lønnsomhet, skriver Milo Christensen og Stensrud.Anglo American forsvant for øvrig ut av porteføljen i 1. kvartal, etter å ha bidratt med 60 prosent avkastning til fondet på 18 måneder.- Markedet priser inn en lavere risiko i selskapets sør-afrikanske virksomhet og høyere metallpriser fremover. Anglo American har solgt det meste av kullvirksomheten de siste årene, men har fremdeles en betydelig andel innenfor denne råvaren som gradvis har blitt større med høyere priser, oppsummerer forvalterne.Øyner positiv trendDuoen tror politikk igjen vil spille en viktig rolle i de globale aksjemarkedene i 2. kvartal.- De pågående handelsforhandlingene mellom Kina og USA, og et klarere bilde av Brexit og EUs rolle fremover bør gi trygghet til selskaper, konsumenter og det globale aksjemarkedet. Vi bør da se en fortsettelse av de positive tegn vi så i 1 kvartal. I mer hjemlige trakter ser vi frem til valget i Danmark, og forventer at dette vil være positivt for våre nordiske investeringer, heter det i rapporten.De fem største investeringene i Skagen Vekst er (per 31/3) Novo Nordisk (farmasi, Danmark) (7,0 prosent), Citigroup (finans, USA) (4,5 prosent), Samsung Electronics (teknologi, Sør-Korea) (4,0 prosent), Royal Dutch Shell (energi, Nederland) (3,6 prosent) og CK Hutchison Holdings (industri, Hongkong) (3,6 prosent).