Skattetabbene altfor mange gjør

- Det er en tynn unnskyldning, synes jeg.

Publisert 15. april 2019 kl. 15.20
Oppdatert 16. april 2019 klokken 12.46
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 567 ord
Når påsken er over, er det ikke mer enn en uke til skattemeldingen skal innleveres.For et par uker siden gikk vi gjennom reglene for de nye spareproduktene og .Denne gang tar vi for oss skatten på fond som ikke inngår i de to ovenfor nevnte.- Det er fortsatt mest vanlig å eie verdipapirfond direkte, og ikke via en fondskonto eller en aksjesparekonto, blogger spareøkonom Bjørn Erik Sættem i Nordnet.Gevinstskatt hver gangHan minner likevel om at nye fondskjøp bør gjøres i en fondskonto eller ASK (kun aksjefond og aksjer), og viser til at skattereglene har blitt endret i disfavør av direkteeie for privatpersoner. - Eier du fond direkte, skal gevinst og tap ved salg nemlig skattlegges ved hver realisasjon, fortsetter han. Beholdning, gevinster og tap i norskregistrerte verdipapirfond skal være forhåndsutfylt på skattemeldingen.De relevante beløpene er innrapportert fra din kontofører, forvaltningsselskap eller VPS. Men feil kan forekomme, så du bør uansett kontrollere tallene.- Tabben de fleste gjør- Skattetabben de aller fleste begår, er ikke å sjekke skattemeldingen opp mot årsoppgavene. For de aller fleste er de forhåndsrapporterte tallene riktige, men sjekk for sikkerhets skyld, sier partner Christian Kallevig Arnesen hos formuesforvalteren Finansco til Hegnar.no.- De som er usikre bør dobbeltsjekke med en formuesforvalter hvis de benytter seg av en. Gjør man alle disposisjoner på egenhånd, er det mye god hjelp i Skatteetatens hjemmesider. Og Google vet jo en del, fortsetter han.Kallevig Arnesen minner også om at fondssparere må sørge for å få trukket fra kostnader i forbindelse med kjøp/salg.- Noen få aktører har fortsatt transaksjonskostnader. For dem som belåner sine plasseringer, bør rentekostnader trekkes ifra, legger han til.Aksjeandel bestemmerDet var fra og med inntektsåret 2016 at nye regler ble innført for beskatning av verdipapirfond. Forskjellen mellom aksje- og rentefond ble opphevet, slik at alle fond regnes som verdipapirfond.- Det er aksjeandelens størrelse som avgjør hvordan fond skal beskattes. Aksjefond beskattes likt som aksjer, med en skattesats på 30,59 prosent i 2018. For kombinasjonsfond avhenger skatten av aksjeandelen, og inntekten ved beskatningen splittes i en renteinntektsdel (23 prosent skatt) og en aksjeinntektsdel (30,59 prosent), blogger Sættem.Husk at du i rentefond (pengemarkeds- og obligasjonsfond) ikke har aksjer. Renter og salgsgevinster skal derfor skattlegges som renteinntekter, altså med 23 prosent for inntektsåret 2018.- Skal du spare i rentefond, er det mer skattegunstig å gjøre det på en fondskonto, siden du her får utsatt skatten på renteinntekter og avkastning, tipser Sættem.- En tynn unnskyldningKallevig Arnesen i Finansco oppfordrer investorer til å ha et mer aktivt forhold til skatt. Enten ved at man gjør jobben selv, eller at man tilknytter seg en formuesforvalter.- Det kan for eksempel være i forbindelse med valg av kontotype (VPS med direkte eierskap i fondene, via fondskonto, ASK - eller en kombinasjon av disse). Her kan det være skatt å spare ved ikke å trå feil. Nye regler for fondskonto gjeldende fra 1/1 2019 er ett eksempel på at man som investor må følge med, overgangsregelen for overføring av fond til ASK et annet, sier han.Samtidig anbefaler partneren alle med direkteinvesteringer i fond og aksjer om ikke å la skatt være et hinder for endringer i dagens portefølje.- Jeg møter nemlig altfor mange som har en portefølje av fond og aksjer som kanskje var riktig for ti år siden, men som nå har underprestert i lang tid, og hvor skatt løftes frem som hovedgrunnen til å ikke endre. Det er en tynn unnskyldning, synes jeg, avslutter Kallevig Arnesen overfor Hegnar.no.