Søndagens aksjetips

Retningen er opp, men det er fremdeles usikkerhet å spore i chartene. Videre opp forbi 900 eller ned igjen til 830? 

Personlig økonomi

Hovedindeksen steg 2,5 prosent sist uke, fra 863,11 til 884,79Den siste måneden har hovedindeksen steget 1,7 prosent og ligger da 6,5 prosent under all-time high. Siden nyttår har hovedindeksen steget 10,7prosent. De siste 12 månedene er oppgangen på 10,5 prosent.I 2018 ble det en nedgang på 1,8 prosent. I 2017 var oppgangen på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,25 prosent.Justert trendForrige søndag så det litt usikkert ut, og det lå an til testing av både 860, 855 og 850 i løpet av de kommende ukene. RSI brøt imidlertid opp gjennom 50-nivået igjen, samtidig som hovedindeksen brøt 875-nivået igjen på stigende omsetning. I tillegg har 50-dagers glidende gjennomsnitt brutt 200-dagers snittet og etablert et såkalt gyllent kryss.I etterkant av det har vi justert de stigende trendene i hoved- og RSI-chartet, og det er nå rom for videre oppgang godt forbi 900-nivået.Oppgangen fredag kom imidlertid på markert lavere omsetning, noe som kan være et signal om at det kan komme en liten korreksjon over helgen.Selv om det ser mye lysere ut enn for en uke siden har vi heller ikke helt avskrevet at det kan være en lite hode-skulder formasjon under etablering i hovedchartet. Og faller hovedindeksen gjennom halslinjen på 860-nivået kan korreksjonen fortsette ned mot 830.780-nivået er kritiskPå nedsiden er det fremdeles 780-nivået som er det mest kritiske nivået.Med et eventuelt brudd på den tekniske støtten på 860-nivået er de neste tekniske støttenivåene 855 og 850.Men brytes 860-nivået blir det hele straks mer usikkert. Da er neste tekniske støtte av en viss betydning på 830-nivået.Det er fremdeles langt ned til 780-nivået, men frykter man et fall under 860-nivået kan det være en ide å vurdere å sette en stop loss.