16 milliarder rikere på aksjefond

Aksjer lønnet seg i april.

Norske personkunder hadde ved utgangen av april 252,2 milliarder kroner direkte plassert i fond, hvorav 148,1 milliarder kroner i aksjefond.

Beholdningen i aksjefond hadde da steget 5.183 millioner kroner i løpet av måneden.

30 dager, fem milliarder

Samtidig viste tall fra Verdipapirfondenes Forening tidligere i dag at norske personkunder nettotegnet aksjefond for 175 millioner kroner i april.

I beholdningsendringen ligger to elementer: tegning/innløsning og verdiendring.

Beholdningen steg altså med 5.183 millioner, etter en nettotegning på 175 millioner kroner.

Norske personkunders aksjefond fikk i april derfor en verdistigning på 5.008 millioner kroner (5.183 - 175).

Går vi inn på de enkelte kategoriene, fikk globale fond månedens største verdihopp: 1.405 millioner kroner.

Vi merker oss ellers at norske fond og «andre regionale fond» steg hhv. 896 og 753 millioner kroner.

Opp 16 milliarder i år

I løpet av årets fire første måneder steg norske personkunders beholdning i aksjefond 16.826 millioner kroner.

I samme periode ble aksjefond nettotegnet for 729 millioner kroner.

Norske personkunders aksjefond har hittil i år altså steget 16.097 millioner kroner (16.826 - 729) i verdi.

Globale aksjefond kan i denne perioden skilte med en verdistigning på 3.719 millioner kroner.

Norske aksjefond har steget med 3.543 millioner kroner, mens «andre regionale fond» har steget 2.343 millioner kroner i verdi.

Pensjonsmidler utenfor

Vi minner om at tallene over er eksklusive «pensjonsmidler med fondsvalg».

Dette viser aktiviteten fra personkunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

Fondene som skiller seg ut

Holberg Norge er det norske aksjefondet med den sprekeste avkastningen så langt i år, og er ifølge Oslo Børs opp 20,5 prosent.

Nærmest kommer Alfred Berg Gambak på 17,8 prosent, mens Delphi Norge har steget 17,1 prosent.

Denne trioen har distansert referanseindeksen ganske markant, ettersom fondsindeksen på Oslo Børs er opp 12,5 prosent i samme periode.

Blant «andre regionale fond» skiller DNB-fondet Private Equity Retail B seg mest positivt ut, med et hopp på 21,3 prosent hittil i år.

Blant globale fond topper Odin Global A nokså klart med sine 21,6 prosent oppgang.

Avkastningen for Delphi Norge er per 16/5, for de øvrige fondene er den per 20/5.