Det kommer fram etter at Finanstilsynet har gjennomført en rekke tilsyn i flere banker med forbrukslån som sentralt virksomhetsområde det siste året. Målet har vært å kartlegge bankenes utlånspraksis.–Kunder som i henhold til Finanstilsynets retningslinjer ikke burde fått forbrukslån, fikk likevel innvilget lån, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen i en pressemelding.Tilsynene avdekket at bankene ikke tok hensyn til relevante utgifter eller undervurderte utgifter til livsopphold, når det ble gjort vurdering av kundenes betalingsevne. I tillegg ble heller ikke forutsetningen om fem års avdragstid for nedbetalingslån fulgt i flere tilfeller.Ifølge Finanstilsynet tilbyr flere banker aktivt høyere lån enn det kundene opprinnelig søkte om underveis i en søknadsprosess. Dette er ikke i tråd med god forretningsskikk, ifølge Finanstilsynets vurdering.Finanstilsynet påpeker at bankene har et ansvar for å ivareta forbrukernes interesser ved å gjennomføre kredittvurdering, og ikke gir lån utover det kundene søker om. Det kan skape betydelige problemer for forbrukerne.– Utviklingen viser at en betydelig andel av bankenes kunder selv i gode tider får problemer med å betjene lånene bankene innvilger, sier Baltzersen.(©NTB)