Ekstraskatt på forsikringer: Siv Jensen snur

Ting blir som før.

Fredag ettermiddag omtalte Skattebetalerforeningen på sine hjemmesider de nye reglene for naturalytelser (frynsegoder), som innebærer at tre millioner nordmenn risikerer å betale ekstra skatt av forsikringen de har på jobb.Foreningen viser til ordlyden i veilederen Skattedirektoratet har laget:«Hvis arbeidstakeren gjennom arbeidsforholdet oppnår en lavere pris på forsikringen enn hun eller han ellers ville fått som privatkunde, er differansen skattepliktig. Forsikringene skal verdsettes til prisen i sluttbrukermarkedet og ikke til arbeidsgivers kostpris, slik reglene tidligere ga adgang til.»- Hvis man skal ta disse nye reglene på ordet, synes jeg det er hårreisende, rett og slett. Da forslaget var på høring tok vi opp denne problemstillingen, og vi hadde ærlig talt forventet at forslaget ikke ble tatt videre, sier foreningens fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen.Siv Jensen snurOg nå i kveld varsler Aftenpostens nettutgave at finansminister Siv Jensen snur om skatt på forsikringsordninger.- Vi har mottatt innspill om at de nye reglene for naturalytelser gjør det krevende å verdsette fordelen av personalforsikringer. Jeg har derfor gått en runde til og besluttet å innføre et unntak fra hovedregelen, slik at fordelen kan verdsettes basert på kostpris, skriver hun i en e-post.Dermed blir ting som før for slike forsikringsordninger.- Du skal ikke straffes med mer skatt fordi du har en arbeidsgiver som kan få bedre pris på forsikringen enn du kan selv, fortsetter finansministeren overfor avisen.Finansdepartementet tar ifølge Aftenposten sikte på å gjennomføre forskriftsendringen om kort tid, med virkning fra og med 1. januar 2019.