Reisene jobben betaler for - uten skatt for deg

Men se opp før røde flagg.

(Finansavisen): - Det er selvfølgelig ikke mulig å ta «ferie med skattefradrag» eller å få dekket feriekostnader uten å måtte betale skatt av det. I utgangspunktet gjelder de samme reglene for en næringsdrivendes fradrag og et tilfelle der arbeidsgiver dekker ansattes kostnader, sier adm. direktør Per Hanstad i Den norske Revisorforening til Finansavisen.JobbhytteHan trekker overfor avisen likevel frem flere muligheter til å få ferielignende fordeler med skattefritak.Ett av dem er bruk av fritidsboliger eid eller leid av arbeidsgiveren - i Norge eller i utlandet. Den viktigste betingelsen for fritaket er at bedriften har minst ti ansatte og alle har lik rett til å benytte eiendommen.- Arbeidsgiveren kan også spandere opptil to hotellovernattinger to ganger i året, gitt at dette er et fellestiltak for alle eller en «betydelig del» av de ansatte, fortsetter Hanstad.Røde flaggHan peker ifølge Finansavisen også på studieturer, kongresser, møter og lignende.- Disse kan ha en del fritid i seg, uten å bli beskattet, men den faglige delen må være det vesentlige formålet med reisen, opplyser Hanstad.Et utilstrekkelig faglig program kan være et potensielt «rødt flagg» for skattemyndighetene. Reiser til «eksotiske» steder gir også økt skepsis.- Man må være forberedt på å legge frem programmet, sier Revisorforeningens leder til avisen.Med familieAdvokat Per Ole Hegdahl i Skattebetalerforeningen påpeker overfor Finansavisen tilfellet der arbeidsgiver betaler en ansatts tur og flest dager brukes på ferie, med 1-2 dager for kurs eller seminar.- Da skal arbeidstakeren skattes av dette som lønn, med unntak av bo og mat i tilknytning til den faglige delen, sier han.Videre kan ansatte, gjerne med familie, ha en «ferie» på inntil to overnattinger på samme sted, etter at studieturen i utlandet med tilstrekkelig faglig program er avsluttet.- Det kan på visse vilkår også gis skattefritak for forlenget opphold i forbindelse med tjenestereiser, sier Hanstad i Revisorforeningen til avisen.


Les også