SAS har fått 30 kompensasjonskrav etter streiken

Transportklagenemnda har så langt mottatt mellom 20 og 30 krav om økonomisk kompensasjon fra kunder av SAS som følge av pilotstreiken.

SAS har avvist alle kravene, noe som gjør at de må behandles av flyklagenemnda, skriver nettstedet Flysmart24.no.Daglig leder i Norsk Reiselivsforum, Anne B. Lea, opplyser at de første kravene mot SAS kom mens streiken ennå pågikk. Reiselivsforumet er sekretariat for Transportklagenemnda og Pakkereisenemnda.– En forutsetning for å registrere en sak i Transportklagenemnda er at passasjeren har reklamert til flyselskapet først. Det foreligger svar fra SAS i de sakene vi har sett på, opplyser Lea. Hun forventer at det etter hvert vil komme flere krav.Kravene er knyttet til EU-satsene som sier at passasjerer som kommer mer enn tre timer forsinket fram til reisemålet har krav på mellom 250 og 600 euro i kompensasjon, dersom selskapet er ansvarlig for forsinkelsen.Torsdag kveld, nesten nøyaktig en uke etter at pilotene gikk ut i streik, kunne SAS-sjef Rickard Gustafson fortelle at de har fått på plass en ny avtale som skal sikre driften. Men den avsluttede streiken påvirker likevel flytrafikken fredag. 61 av SAS sine avganger i Norge er innstilt.Flyselskapet har hele tiden sagt at streiken er en ekstraordinær omstendighet – noe som gjør at rammede passasjerer ikke har krav på standardkompensasjonen.Plikten til å utbetale erstatning gjelder kun dersom det kan påvises at flyselskapet har ansvaret for forsinkelser eller kanselleringer.– Passasjerer er ikke berettiget kompensasjon dersom forsinkelsen eller kanselleringen skyldtes streik da dette er å betrakte som en ekstraordinær omstendighet utenfor flyselskapets faktiske kontroll, sier informasjonssjef i SAS Knut Morten Johansen til Flysmart24.no.(©NTB)