Søndagens aksjetips

Det ble utløst fem kjøpssignal sist uke.

Hovedindeksen steg 1,3 prosent sist uke, fra 870,98 til 882,49.Den siste måneden har hovedindeksen falt 0,85 prosent og ligger da 6,8 prosent under all-time high. Siden nyttår har hovedindeksen steget 10,4 prosent. De siste 12 månedene har den falt 0,2 prosent.I 2018 ble det en nedgang på 1,8 prosent. I 2017 var oppgangen på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,25 prosent.Rekyl med fem kjøpssignalBruddet på 890-nivået for tre uker siden var et klart svakhetstegn. Bruddet på 880-nivået, 50-dagers glidende gjennomsnitt og bunnlinjen i den stigende sekundærtrenden var tre nye svakhetstegn. Bruddet på den stigende sekundærtrenden, den positive undertonen og den stigende trenden i RSI-chartet var nye svakhetstegn.For to uker siden falt hovedindeksen under 860-nivået før den steg til 870 igjen. 860-nivået ble testet igjen sist uke, men den tekniske støtten holdt og det kom en rekyl opp, som utløste hele fem kjøpssignal.50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt og den tekniske motstanden på 870- og 880-nivået ble brutt. Det var fire kjøpssignal. 50-nivået i RSI-chartet ble også brutt, noe som utløste et lite kjøpssignal til og betyr at det kan være litt mer å gå på - kanskje opp mot 890-nivået og toppen i intervallet 860 - 890.De fallende trendlinjene i toppen av RSI-chartet må imidlertid også brytes for å signalisere at oppgangen kan fortsette ut av intervallet. Og et brudd på 890-nivået vil signalisere at hovedindeksen kan fortsette opp mot 920.Snur alt ned igjen kan det komme et nytt fall mot 860 og bunnen intervallet. Og skulle det nivået også bli brutt vil det åpne for at hovedindeksen kan falle videre.NedsidenMed et brudd på 860-nivået blir det hele også straks mer usikkert. Under 855-850 er neste tekniske støtte av en viss betydning på 830-nivået.Det er fremdeles langt ned til 780-nivået, men frykter man et fall under 200-dagers glidende gjennomsnitt og 860 kan det være en ide å vurdere en stop loss.780-nivået er fremdeles det mest kritiske nivået, men ned dit er det fremdeles langt og det er ikke signaler i chartene som tilsier at det er veldig sannsynlig med et fall ned til det nivået på kort sikt.