Søndagens aksjetips

Hovedindeksen falt 0,74 prosent sist uke, fra 882,49 til 875,95.Den siste måneden har hovedindeksen falt 2,1 prosent og ligger da 7,45 prosent under all-time high. Siden nyttår har hovedindeksen steget 9,6 prosent. De siste 12 månedene har den falt 0,45 prosent.I 2018 ble det en nedgang på 1,8 prosent. I 2017 var oppgangen på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,25 prosent.De to viktige nivåeneFor to uker siden ble det utløst fem kjøpssignal. 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt og den tekniske motstanden på 870- og 880-nivået ble brutt. Det var fire kjøpssignal.50-nivået i RSI-chartet ble også brutt, noe som utløste et lite kjøpssignal til. Det betydde at det kunne være litt mer å gå på - kanskje opp mot 890-nivået og toppen i intervallet 860 - 890.Den tekniske motstanden på 890-nivået og den fallende trendlinjen i RSI-chartet ble testet de tre første dagene i uken, men torsdag snudde det ned igjen. Korreksjonen torsdag og fredag stoppet perfekt på 200-dagers glidende gjennomsnitt. Hvis den tekniske støtten på det nivået holder kan det være et utgangspunkt for en ny opptur kommende uke. I motsatt fall kan det fortsette ned til 860.Det samme gjelder som forrige søndag. De fallende trendlinjene i toppen av RSI-chartet må også brytes for å signalisere at oppgangen kan fortsette ut av intervallet. Opp- og nedsidenHovedindeksen svingte mellom 50- og 200-dagers glidende gjennomsnitt fredag. Brudd på en av dem, 869 eller 878, vil indikere den videre retningen på kort sikt. Et brudd opp vil utløse et lite kjøpssignal. Et brudd ned vil være en bekreftelse på den svake utviklingen mot slutten av uken.Et brudd på i toppen av intervallet, på 890-nivået, vil signalisere at hovedindeksen kan fortsette opp mot 920.Med et brudd på bunnen i intervallet, på 860-nivået, blir det hele også straks mer usikkert. Under 855-850 er neste tekniske støtte av en viss betydning på 830-nivået.Det er fremdeles langt ned til 780-nivået, men frykter man et fall under 200-dagers glidende gjennomsnitt og 860 kan det være en ide å vurdere en stop loss.780-nivået er fremdeles det mest kritiske nivået, men ned dit er det fremdeles langt og det er ikke signaler i chartene som tilsier at det er veldig sannsynlig med et fall ned til det nivået på kort sikt.