Alle som betalte eiendomsskatt i Oslo får pengene tilbake

Majorstuen, Oslo. Foto: Finansavisen.
Personlig økonomi

Alle 55.000 som betalte eiendomsskatt i Oslo i 2016, får pengene tilbake, melder TV 2.– Vi legger fram en sak for bystyret der vi foreslår å betale tilbake alle som fikk eiendomsskatt utskrevet i 2016, sier byrådsleder Raymond Johansen til TV 2.Neste bystyremøte er 4. september. Johansen beklager overfor de berørte og understreker at tilbakebetalingen vil bli gjort med renter.– Men vi var i god tro, vi søkte råd hos Finansdepartementet, og der fikk vi beskjed om at tidsfristen for utskriving av eiendomsskatt ikke var over. Men de tok feil, det gjorde vi også, men nå ordner vi opp i dette, sier Johansen (Ap) til TV 2.3.400 privatpersoner gikk til gruppesøksmål mot Oslo kommune på grunn av eiendomsskatten som ble innført i 2016. De mener skatten ble skrevet ut for sent, og at kommunen ikke kunne ha så høyt bunnfradrag at så mange blir fritatt.Høyesterett konkluderte tirsdag med at kommunen ikke overholdt fristen i eiendomsskatteloven, som i dette tilfellet var 1. mars, og at vedtaket om å skrive ut eiendomsskatt for 2016 dermed er ugyldig. Retten slo imidlertid fast at bunnfradraget var lovlig.

eiendomsskatt
Nyheter
Personlig økonomi