20. juni ble det kjent at Norges Bank hevet styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, fra 1,00 til 1,25 prosent. Det var akkurat som ventet.- Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i løpet av året, slo sentralbanksjef Øystein Olsen fast i en melding. Planen nå er at Norges Bank hever renten to ganger til i tiden fremover. Sentralbanken venter at boliglånsrenten vil være rundt 3,4 prosent om et par år, heter det.Eika Gruppens sjeføkonom, Jan L. Andreassen, skriver på sin  at det norske boligmarkedet ikke påvirkes av de negative rentene man har ute i Europa, med mindre Norges Bank tvinges til å slå følge over i negativt lende. - Skulle Norges Bank før eller siden måtte ha samme innskuddsrenter som ESB, må renten på norske boliglån falle tilbake under ett prosentpoeng for de fleste nordmenn. En kraftig vekst i boligpriser i sentrale strøk vil da trolig inntreffe, slår Andreassen fast.Sjeføkonomen mener det er gode konjunkturelle grunner til å holde et mye høyere rentenivå i Norge enn i Tyskland. Skal en tro prognoser for norsk økonomi er utsiktene også lyse de nærmeste år. Han advarer likevel mot sårbarhetene vi har overfor utlandet.- I disse dager diskuteres det hvor mange renteøkninger Norges Bank rekker i denne sykel. Vel så interessant er det å diskutere hvor norske renter havner på lang sikt, si i årene 2025-2030. Før eller siden skal vi trolig ned på noenlunde samme rentenivå som våre naboland, avslutter Andreassen.