- De fleste får mer å rutte med, til tross for at renten stiger

NBBLs sjeføkonom mener rentehevingen var en fornuftig avgjørelse.

Personlig økonomi

Norges Bank økte torsdag styringsrenten til 1,25 prosent. Det er den tredje renteøkningen på ni måneder og det ventes ytterligere én renteøkning til i løpet av 2. halvår.Fornuftig avgjørelse- Det var en fornuftig avgjørelse. Norsk økonomi tåler (og trenger) noe høyere rente, sier NBBLs sjeføkonom, Christian Frengstad Bjerknes, ifølge en melding.Han peker på at veksten i økonomien er god og inflasjonen ligger over målet. Arbeidsledigheten er lav og lønnsveksten tiltagende.- Det betyr at de fleste får mer å rutte med, til tross for at renten stiger. Samtidig vokser husholdningenes gjeld fortsatt raskere enn inntektene og det er godt driv i boligmarkedet. Det meste lå derfor til rette for en renteøkning. Fortsetter oppgangstidene i norsk økonomi, så blir det neppe den siste, tror Bjerknes.På kort sikt er det  ifølge sjeføkonomen som før fire faktorer som demper prisveksten:

    Økt renteHøy boligbyggingAvtagende befolkningsvekstBoliglånsforskriften
Motvekten mener sjeføkonomen er sterk utvikling i norsk økonomi. Boligprisene har steget 5,5 prosent nominelt i løpet av årets første fem måneder. Det er omtrent som ventet, prisveksten er sterkest i første halvår.- NBBL forventer derfor at boligprisene følger et historisk mønster og tror det blir et mindre prisfall i løpet av andre halvår. Ved inngangen til året ventet vi 4 prosent prisvekst. Den prognosen står ennå, sier Bjerknes.Les også: DNB øker renten på boliglånDen største risikoenDen største risikoen for boligmarkedet ser for øyeblikket ut til å komme utenfra, i form av økt usikkerhet i internasjonal økonomi, mener Bjerknes. En betydelig svekkelse hos våre handelspartnere vil også ramme norsk økonomi og boligmarkedet.På litt lengre sikt er sjeføkonomen bekymret for den lave reguleringstakten i hovedstaden, noe som potensielt kan føre til en ny og uheldig periode med tiltagende prispress om et par år.- Boligmarkedet har vært gjennom et paradigmeskifte de siste årene. Rentebunnen er passert og innfasingen av oljepenger er i hovedsak bak oss. Boligprisveksten vil derfor sannsynligvis svinge rundt en langt mer moderat trendvekst de kommende årene, avslutter Bjerknes.

nbbl
eiendom
bolig
rente
rentedom
norges bank
Nyheter
Personlig økonomi