Finanstilsynet advarer mot høy gjeld

Mange store, norske banker kan bli hardt rammet.

Finanstilsynet er ute med en ny utgave av rapporten Finansielt utsyn.Tilsynet gjentar budskapet om at høy gjeld og høye eiendomspriser utgjør en betydelig risiko for den økonomiske og finansielle stabiliteten i Norge.- Gjeldsveksten blant husholdningene har i flere år vært høyere enn inntektsveksten, slik at gjeldsbelastningen, målt ved forholdet mellom gjeld og disponibel inntekt, er høyere enn noen gang. Også gjelden i norske ikke-finansielle foretak, målt som andel av BNP, er på et historisk høyt nivå. Prisstigningen på boliger og næringseiendom har vært sterk i mange år, særlig i Oslo-regionen, heter det.Lite å gå påMange husholdninger har ifølge tilsynet små finansielle buffere og lite å gå på.- En stor andel av husholdningene er sårbare for inntektsbortfall og renteøkning. Den høye gjeldsbelastningen innebærer at selv en moderat renteoppgang vil føre til betydelig høyere rentebelastning, sier direktør Morten Baltzersen i en kommentar.Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) deler Finanstilsynets bekymring for den høye gjeldsbelastningen i husholdningene.- Selv om kredittpolitikken er stram, vil det ta tid å få ned gjeldsveksten til et sunnere nivå. Samtidig ser vi at et mer balansert boligmarked med utsikter til moderat prisvekst trekker i riktig retning og reduserer risikoen for finansielle ubalanser, sier NEF-direktør Carl O. Geving i en kommentar til Hegnar.no.StresstestFinanstilsynets stresstest for 2019 viser at mange banker kan bli hardt rammet ved et kraftig tilbakeslag i norsk økonomi. Sannsynligheten for at scenarioet skal inntreffe karakteriseres som «lav, men ikke urealistisk».Mange norske banker, særlig de største, er i betydelig grad finansiert i norske og utenlandske penge- og kapitalmarkeder, og dette gjør ifølge tilsynet bankene sårbare for markedsuro. - Finanstilsynets stresstest viser at flere banker ikke vil tilfredsstille de regulatoriske kravene til kapitaldekning ved utgangen av perioden. Beregningene understreker behovet for å opprettholde kapitaldekningen i bankene, fortsetter Baltzersen.Les mer her.