Søndagens aksjetips

Dette kan være fortsettelsen på fallet, som kan bringe hovedindeksen tilbake til bunnen i den mer enn syv år lange stigende hovedtrenden.

Hovedindeksen falt 3,4 prosent sist uke, fra 882,49 til 852,09.Den siste måneden har hovedindeksen falt 3,6 prosent og ligger da 10 prosent under all-time high. Siden nyttår har hovedindeksen steget 6,6 prosent. De siste 12 månedene har den falt 2,1 prosent.I 2018 ble det en nedgang på 1,8 prosent. I 2017 var oppgangen på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,25 prosent.SalgssignalBruddet på 200-dagers glidende gjennomsnitt på 869 og den tekniske støtten på 860-nivået staket ut den videre retningen på kort sikt. Potensialet i første omgang er ned til 830-nivået, som også er neste tekniske støtte. Fredagen laveste var 838,44.Dette bekreftet den svake utviklingen i RSI-chartet de siste ukene, med fallende trendlinjer i toppen og bruddet på den stigende trenden.Etter bruddet på 860-nivået, som var bunnen i rektangelet, kan neste uke komme med oppgang mot 860-nivået, for å teste den tekniske motstanden. Men så lenge de fallende trendlinjene i toppen fortsetter, ute at det kommer et brudd opp, er det mye som tyder på at en slik eventuell oppgang blir forbigående.860-nivået må brytes på stigende omsetning for å signalisere at fallet var forbigående. Artikkelen fortsetter under chartet.

NedsidenDe fallende trendlinjene i RSI-chartet fortsetter å signalisere lavere stigningstakt og økende sannsynlighet for at fallet kan fortsette.780-nivået er fremdeles det mest kritiske nivået, men skulle fallet fortsette gjennom den tekniske støtten på 830-nivået, kan det gå fort.Og det er ikke sikkert det er bunnen heller.Artikkelen fortsetter under chartet
Faller hovedindeksen under 830 vil det også gi brudd på bunnlinjen på den mer enn tre år lange stigende hovedtrenden.Artikkelen fortsetter under chartet.
Utviklingen ligner litt på den fra 2014-2015. Et eventuelt brudd på 830-nivået kan åpne opp for fall til bunnen i den syv år lange stigende hovedtrenden, på rundt 740 - 750.Følg også med på bunnlinjen i RSI-chartet. Brytes den kan det signalisere at den mer enn syv år lange hovedtrenden kan bli brutt. Da kommer i så fall også 700-nivået innen rekkevidde, ned 26 prosent fra all-time high.