Søndagens aksjetips

Det er fremdeles stor sannsynlighet for at en oppgang kan bli forbigående, men de neste par ukene kan gi et lite pusterom.

Etter et fall på 3,4 prosent forrige uke steg hovedindeksen 2,0 prosent sist uke, fra 852,09 til 868,84.Den siste måneden har hovedindeksen falt 0,5 prosent og ligger da 8,2 prosent under all-time high. Siden nyttår har hovedindeksen steget 8,7 prosent. De siste 12 månedene har den falt 1,6 prosent.I 2018 ble det en nedgang på 1,8 prosent. I 2017 var oppgangen på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,25 prosent.Det er håpFallet til 838,44 forrige uke ble etterfulgt av en god uke, men det er ikke sikkert at dette er over riktig enda. Hvis den stigende trenden vi har antydet er riktig, kan oppturen bare ha vært den naturlige testen av bunnlinjen i trenden.Forrige søndag lå det an til at uken kunne komme med oppgang mot 860-nivået, for å teste den tekniske motstanden. Vi la til at så lenge de fallende trendlinjene i toppen fortsetter, ute at det kommer et brudd opp, er det mye som tyder på at en slik eventuell oppgang blir forbigående.Hovedindeksen steg gjennom både 860-nivået og 200-dagers glidende gjennomsnitt, men omsetningen var på samme nivå som uke i forveien. Det var nok et tegn på at oppgangen kan ha vært forbigående.På den positive siden må det nevnes at de siste ukenes nedgang har kommet på avtagende omsetning.Den positive undertonen i RSI-chartet holdt og det ble i tillegg satt en bunn over den foregående, som dermed danner en litt brattere positiv undertone på kort sikt. Det kan være et signal om at rekylen opp igjen kan fortsette inn i kommende uke. Brudd på 50-nivået og den første fallende trendlinjen vil i så fall signalisere høyere stigningstakt. Da kan det også være mer å gå på.Fortsatt oppgang må imidlertid komme på stigende omsetning, for å gi den substans.Fortsetter oppgangen gjennom 870-nivået og 50-dagers glidende gjennomsnitt, på stigende omsetning, kan det være et signal om at oppgangen kan fortsette til neste tekniske motstand på 880 og kanskje 890. Og brudd på tekniske motstandsnivå, på stigende omsetning, kan signalisere oppgang til neste nivå.NedsidenDe fallende trendlinjene i RSI-chartet signaliserer fremdeles lavere stigningstakt og økende sannsynlighet for at fallet kan fortsette. De må brytes før den faren er over.780-nivået er fremdeles det mest kritiske nivået, men skulle fallet fortsette gjennom den tekniske støtten på 830-nivået, kan det gå fort.Og det er ikke sikkert det er bunnen heller.Som vist forrige søndag, faller hovedindeksen under 830 vil det også gi brudd på bunnlinjen i den mer enn tre år lange stigende hovedtrenden.Utviklingen ligner fremdeles på den fra 2014-2015. Et eventuelt brudd på 830-nivået kan åpne opp for fall til bunnen i den syv år lange stigende hovedtrenden, på rundt 740 - 750.Følg også med på de stigende bunnlinjene i RSI-chartet. Brytes de kan det signalisere at den mer enn syv år lange hovedtrenden kan gå mot slutten. Da kommer i så fall også 700-nivået innen rekkevidde, ned 26 prosent fra all-time high.