Søndagens aksjetips

Dette er de kritiske nivåene på Oslo Børs i tiden som kommer.

Hovedindeksen på Oslo Børs falt 0,9 prosent sist uke, fra 868,84 til 861,17.Den siste måneden har hovedindeksen steget 0,02 prosent og ligger da 9,0 prosent under all-time high. Siden nyttår har hovedindeksen steget 7,7 prosent. De siste 12 månedene har den falt 3,9 prosent.I 2018 ble det en nedgang på 1,8 prosent. I 2017 var oppgangen på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,25 prosent.890 - 830Hovedindeksen på Oslo Børs kan ha havnet i et intervall mellom 890 og 830. I så fall kan også et brudd på et av de to nivåene utløse signal om et utfall på 60 poeng. Ned til 770 eller opp til 950.Utviklingen i RSI-chartet har stigende trendlinjer i bunnen og fallende trendlinjer i toppen. Brudd på disse vil indikere den videre retningen på kort- og litt lengre sikt. RSI testet 50-nivået siste uke, men falt tilbake. Den positive undertonen er imidlertid intakt og fortsetter den kan det komme korreksjoner opp.Fallet til 838,44 for to uker siden ble etterfulgt av en god uke, men hvis den stigende trenden vi har antydet fremdeles er riktig, kan oppturen ha vært forbigående og den naturlige testen av bunnlinjen i trenden etter bruddet.Med hovedindeksen under 860 igjen kan det signalisere ny testing av de neste støttenivåene. Brudd ned vil signalisere at det kan falle til neste nivå.Snur det opp igjen kan brudd på 870-nivået og 50-dagers glidende gjennomsnitt, på stigende omsetning, være et signal om at oppgangen kan fortsette til neste tekniske motstand på 880 og kanskje 890. NedsidenDe fallende trendlinjene i toppen av RSI-chartet signaliserer fremdeles lavere stigningstakt og økende sannsynlighet for at fallet kan fortsette. De må brytes før den faren er over.780-nivået er fremdeles det mest kritiske nivået, men skulle fallet fortsette gjennom den tekniske støtten på 830-nivået, kan det gå fort. Og det er ikke sikkert det er bunnen heller.Som vist for to uker siden, faller hovedindeksen under 830 vil det også gi brudd på bunnlinjen i den mer enn tre år lange stigende hovedtrenden.Utviklingen ligner fremdeles på den fra 2014-2015. Et eventuelt brudd på 830-nivået kan åpne opp for fall til bunnen i den syv år lange stigende hovedtrenden, på rundt 740 - 750.Følg også med på den lange, stigende bunnlinjene i RSI-chartet. Brytes den kan det signalisere at den mer enn syv år lange hovedtrenden kan gå mot slutten. Da kommer i så fall også 700-nivået innen rekkevidde, ned 26 prosent fra all-time high.