Søndagens aksjetips

Dette kan være starten på en ny oppgang til gamle høyder.

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 1,2 prosent sist uke, fra 861,17 til 871,75Den siste måneden har hovedindeksen falt 1,5 prosent og ligger da 7,9 prosent under all-time high. Siden nyttår har hovedindeksen steget 9,0 prosent. De siste 12 månedene har den falt 1,0 prosent.I 2018 ble det en nedgang på 1,8 prosent. I 2017 var oppgangen på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,25 prosent.880, 890, 900 og 930?Forrige søndag skrev vi at om hovedindeksen snur opp igjen kan brudd på 870-nivået og 50-dagers glidende gjennomsnitt, på stigende omsetning, være et signal om at oppgangen kan fortsette til neste tekniske motstand på 880 og kanskje 890. Oppgangen kom på økt omsetning, og oppgang på stigende omsetning er ofte et signal om at oppgangen kan fortsette.Utviklingen i RSI-chartet har stigende trendlinjer i bunnen og fallende trendlinjer i toppen. Brudd på disse vil indikere den videre retningen på kort- og litt lengre sikt. RSI testet 50-nivået forrige uke, men falt tilbake. Sist uke brøt den gjennom og bekreftet den positive undertonen. Som forrige søndag betyr den positive undertonen at det kan det komme nye korreksjoner opp. Og det skal ikke mye til før den første fallende trendlinjen blir brutt (se chartet under).Det er for tidlig å slå fast at dette vil vare, men fortsetter oppgangen forbi de fallende trendlinjene i RSI-chartet, samtidig som den tekniske motstanden på 880- og 890-nivået brytes på stigende omsetning, betyr det at hovedindeksen kan forsette opp til gamle høyder igjen.Hvis hovedindeksen på Oslo Børs har havnet i et intervall mellom 890 og 850 kan et brudd på 890-nivået i så fall være et signal om at den kan fortsette opp mot 930.Skulle hovedindeksen imidlertid snu ned igjen skal man følge med på utviklingen i RSI-chartet. Så lenge den nye positive undertonen holder kan en korreksjon ned igjen være forbigående og en kjøpsmulighet. Men skulle den bli brutt blir nedsiden igjen mer interessant. Det er teknisk støtte på 860, 855 og 850, men brudd på et eller flere av disse vil utløse små salgssignal. Og skulle hovedindeksen falle under 850 kan det være et signal om den kan falle videre mot 810.Faren er ikke overDe fallende trendlinjene i toppen av RSI-chartet signaliserer fremdeles lavere stigningstakt og økende sannsynlighet for at fallet kan fortsette. De må brytes før den faren er over.780-nivået er fremdeles det mest kritiske nivået, men skulle fallet fortsette gjennom den tekniske støtten på 830-nivået, kan det gå fort. Og da er det ikke sikkert at det er bunnen heller.Som vist for tre uker siden, faller hovedindeksen under 830 vil det også gi brudd på bunnlinjen i den mer enn tre år lange stigende hovedtrenden.Utviklingen ligner da på den fra 2014-2015. Et eventuelt brudd på 830-nivået kan åpne opp for fall til bunnen i den syv år lange stigende hovedtrenden, på rundt 740 - 750.Følg også med på den lange, stigende bunnlinjene i RSI-chartet. Brytes den kan det signalisere at den mer enn syv år lange hovedtrenden kan gå mot slutten. Da kommer i så fall også 700-nivået innen rekkevidde, ned 26 prosent fra all-time high.