Søndagens aksjetips

Oslo Børs falt tilbake og utsatte i beste fall oppgangen.

Personlig økonomi

Hovedindeksen på Oslo Børs falt 0,8 prosent sist uke, fra 871,75 til 864,63Den siste måneden har hovedindeksen falt 1,35 prosent og ligger da 8,6 prosent under all-time high. Siden nyttår har hovedindeksen steget 8,15 prosent. De siste 12 månedene har den falt 2,0 prosent.I 2018 ble det en nedgang på 1,8 prosent. I 2017 var oppgangen på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,25 prosent.For tidligForrige søndag antydet vi at bruddet på 870-nivået kunne være et signal om at oppgangen kunne fortsette. Hovedindeksen stanget mot 880-nivået mandag, men snudde ned igjen og falt tilbake under 870-nivået. Det var et svakhetstegn.Hovedindeksen falt også tilbake under de glidende gjennomsnittene, som må brytes igjen for å signalisere at det kan komme en ny opptur.Uten en klar retning ligger imidlertid de beste signalene trolig i RSI-chartet, men her er det også temmlig retningsløst på kort sikt.RSI snudde svakt ned igjen og ligger fremdeles under 50-nivået og den fallende trendlinjen i toppen. Begge må brytes for å bekrefte den positive undertonen, signalisere høyere stigningstakt og slutten på den litt retningsløse utviklingen.For de kommende par ukene gjelder det derfor å følge med på utviklingen i RSI-chartet. Så lenge den nye positive undertonen holder kan en korreksjon ned være forbigående og en kjøpsmulighet. Men skulle de stigende trendlinjene i bunnen bli brutt blir nedsiden igjen mer interessant.Det er teknisk støtte på 860, 855 og 850, men brudd på et eller flere av disse vil utløse små salgssignal. Og skulle hovedindeksen falle under 850 kan det være et signal om den kan falle videre mot 810.Fremdeles usikkertDe fallende trendlinjene i toppen av RSI-chartet signaliserer fremdeles lavere stigningstakt og økende sannsynlighet for at fallet kan fortsette. De må brytes før den faren er over.780-nivået er fremdeles det mest kritiske nivået, men skulle fallet fortsette gjennom den tekniske støtten på 830-nivået, kan det gå fort. Og da er det ikke sikkert at det er bunnen heller.Som vist for fire uker siden, faller hovedindeksen under 830 vil det også gi brudd på bunnlinjen i den mer enn tre år lange stigende hovedtrenden.Utviklingen ligner da på den fra 2014-2015. Et eventuelt brudd på 830-nivået kan åpne opp for fall til bunnen i den syv år lange stigende hovedtrenden, på rundt 740 - 750.Følg også med på den lange, stigende bunnlinjene i RSI-chartet. Brytes den kan det signalisere at den mer enn syv år lange hovedtrenden kan gå mot slutten. Da kommer i så fall også 700-nivået innen rekkevidde, ned 26 prosent fra all-time high.

Nyheter
Aksjeanalyse
Personlig økonomi
Aksjeanalyse