BI-lektor: Enkelt å slippe boplikt

BI-lektor og advokat Dag Jørgen Hveem mener ressurssterke får rabatt.

Publisert 21. juli 2019 kl. 08.23
Oppdatert 27. aug. 2019 klokken 17.53
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 714 ord
(Finansavisen): I underkant av 70 kommuner har boplikt i Norge. De mest populære sommerstedene med boplikt er Lyngør, Risør, Tjøme, Hvaler, Kragerø og deler av Lillesand.- Boplikt er innført for å hindre at helårsboliger blir kjøpt opp og benyttet som fritidsboliger, men et regelverk må tåle å bli belyst, sier Dag Jørgen Hveem, advokat og lektor ved Handelshøyskolen BI, til Finansavisen.
Han mener bopliktregelverket baserer seg på stilltiende aksept, og må tåle å bli brukt i alle bauer og kanter.- Likevel er det enkelt å benytte eiendommen som fritidsbolig, og regelverket fungerer nå slik at ressurssterke enkelt får tak i attraktive «fritidsperler» til redusert pris. Det er derfor et system som favoriserer de ressurssterke, sier Hveem, og legger til: Her får du et fantastisk åpningstilbud– Selv ihuga boplikttilhengere, som tidligere Rødt-ordfører Knut Henning Thygesen, medvirket til at hans søster overtok barndomshjemmet uten boplikt da deres mor gikk bort. Mange lokale er tilhengere av boplikten, men ikke for sine egne.– Man kan la en sørlending bo der billig eller gratis med avtale om egen bruk i sommerukene. En annen løsning er typisk at en sønn eller datter som studerer et annet sted, eller er i militæret, folkeregistreres på eiendommen.– Det enkleste er ektefelle­overføring, som er unntatt 2,5 prosent dokumentavgift. Men har man ikke ektefelle eller samboer, vil en variant være at far eller mor kjøper en attraktiv bolig, sørger for at boplikten er overholdt i fem år, for så å overføre boligen til barnet med dokumentavgift, eller uten dokumentavgift ved arv for barnets arveandel etter loven.
Ressurssterke- Det er enkelt å løse boplikten for de som ønsker å overføre til fritidseiendom. De ressurssterke som har kjøpt seg boplikteiendom i norske ferieparadis, har sannsynligvis fått en bopliktrabatt, sier Hveem.Advokaten mener sjøeiendommer med boplikt i populære feriekommuner prises lavere fordi bo­plikt pålegger eier redusert råde­rett over eiendommen.– Boplikten er en fallitt, og til glede for velstående.2. september braker det løs for nye Finansavisen.no. til det som vil bli Norges beste nyhetsformidler på børs, finans og næringsliv.«Alle» vil ha fritidsboligHveem er født og oppvokst i Risør, flyttet til Oslo i 1980, og senere bosatte han og kona seg i Bærum. Samtidig hadde familien fritidsbolig i Risør som han ordnet lovlig gjennom regelverket. For 17 år siden flyttet han og kona tilbake til sørlandsbyen.– I Risør og andre steder har jeg bistått en del med å overholde bopliktregelverket, boplikttilhengere vil si «omgå» regelverket. Jeg sitter i bystyret i Risør frem til valget, og mange påstår at jeg har bidratt til å uthule regelverket.– Spør man lokale som driver handel i sentrum, vil de si at vi er helt avhengig av kjøpekraften til velstående med «fritidsbolig» i Risør.Etter hvert som mulighetene i regelverket har gått opp for flere og flere, ser Hveem at selv de mest ivrige boplikttilhengerne i kommunen har benyttet seg av regelverket.Umulig å få bruksendringFor boplikten er det konsesjonsloven som gjelder. I tillegg gjelder plan- og bygningsloven, som ikke tillater bruk av bolig som hytte i strid med reguleringsformålet.– Plan- og bygningsloven er imidlertid sovende på området fordi det er umulig å kontrollere bruken på en god måte.Har man til hensikt å bruke boligen som hytte, skal det søkes om bruksendring.– Praktisk talt ingen får bruksendring. Noen har gjort forsøk på oppvekking av loven, men etter et par krampetrekninger har den straks falt tilbake i dyp søvn.Fem års bopliktI regelverket er det et krav for boplikteiendom at eier overholder boplikten de første fem årene, før det inntreffer en mulighet til å overføre eiendommen videre uten boplikt.– For femårsregelen aksepteres ett år til «oppussing» uten at noen er folkeregistrert på adressen.De neste fire årene må en person være folkeregistrert på eiendommen for å oppfylle kravet i loven. Hveem mener man likevel kan ha mye moro av eiendommen disse fire årene.I Risør skjer kontrollen fra kommunen gjennom oppslag i folkeregisteret, ifølge Hveem.– I Lyngør er det derimot en mer aktiv lokalbefolkning som overvåker gjennom «vindu­titting» og rapporterer til kommunen.Hveem mener det er et paradoks at regelverket ikke er konsistent innenfor samme kommune.– I Risør er sentrumsom­rådene Holmen og Flisvika unntatt fra boplikt. I Tvedestrand er det bo­plikt på Lyngør og noen andre øyer, men ikke i sentrum, paradoksalt nok.Overføring til fritidseiendomNår boplikten har vært overholdt i fem år, kan boligen overføres til nærstående, typisk ektefelle, samboer, barn eller far eller mor.