Blir stadig vanskeligere å lade elbiler

Nyregistrerte elbiler vokser raskere enn vi bygger ladestasjoner.

Ifølge en fersk undersøkelse gjort av norsk elbilforening bruker 85 prosent av alle elbilister hurtigladere, og stadig flere opplever kø når de skal lade på langtur.- I Norge er mange fullstendig avhengig av bilen. Da er det viktig at de har en reell mulighet til å velge miljøvennlig elbil. Den muligheten reduseres når stadig flere blir forsinket av lange ladekøer på norske veier, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.Tall fra undersøkelsen viser at 64 prosent av alle elbilister som bruker hurtiglader opplever ladekø av og til eller oftere når de skal lade. Dette er ifølge norsk elbilforening en økning på 10 prosent fra i fjor, og 25 prosent opp fra 2017.75 prosent opplever køI Oslo opplever 75 prosent kø for å lade og blir dermed den byen der flest opplever kø. Andelen er også oppe i 70 prosent i fylker som Buskerud, Oppland og Vestfold.- At rekkevidden på elbiler øker, fører til at flere velger elbil framfor diesel eller bensinbil, også på langtur. Det øker behovet for hurtiglading, snarere enn å redusere det, opplyser norsk elbilforening.Stor forskjellTall hentet fra norsk elbilforening viser at 20,8 prosent av personbilsalget i 2017 var fra elektriske biler. I 2018 var tilsvarende tall 31,2 prosent, og 48,4 prosent hittil i 2019.Fra 2017 til 2019 har andelen salg av elbiler økt med 132,7 prosent.I januar 2017 var det i Oslo totalt 62 Chademo/Combo hurtigladere, og ingen Tesla-ladere. I januar 2019 hadde antall hurtigladere økt til 85 Chademo/Combo hurtigladere, men fremdeles ingen Tesla-ladere. Dette er en oppgang på beskjedne 37,1 prosent. Fylket med størst økning i antall hurtigladere var Hordaland. I januar 2017 hadde fylket 99 Chademo/Combo ladere og 24 Tesla-ladere, totalt 123 ladere. I tilsvarende periode i 2019 var det 143 Chademo/Combo ladere og 82 Tesla-ladere, totalt 225 ladere. Økningen er omtrent på 83 prosent.Antall offentlige ladepunkter i Norge har kun økt med 39,1 prosent fra 2016 til 2018.Utviklingen av nye registrerte elbiler vokser raskere enn det bygges ladestasjoner. Dette kan føre til at det blir problematisk å lade elbiler i fremtiden.- Vi mener en dobling av utbyggingstakten må til. I dag finnes omlag 1950 hurtigladere i Norge. Vi må bygge om lag 1200 i året for å holde tritt med veksten i elbilsalget, påpeker Bu.