Delphi-forvalter gikk på Nel-smell

Grønne favoritter utmerket seg - på godt og vondt.

Etter et svakt 2018 har Tian Tollefsen fått fart på Delphi Norge i år.Fondet står etter halvgått løp i 2019 med en avkastning på 13,4 prosent, mens referanseindeksen - fondsindeksen på Oslo Børs - har steget 9,2 prosent.Dette til tross for at juni ble årets første måned med mindreavkastning, minus 1,1 prosent mot pluss 1,2 prosent for referansen.I 2018 leverte fondet minus 15,0 prosent avkastning, 12,8 prosentpoeng svakere enn referansen.Over tre år ligger Delphi Norge bak markedet, med 9,4 vs. 12,5 prosent gjennomsnittlig, årlig avkastning.Over fem år er fondet også bittelitt på etterskudd, nærmere bestemt med 7,1 vs. 7,3 årlig snittavkastning.Tollefsen overtok forvaltningen av fondet 1. august 2017.Smell i NelI sin juni-oppsummering skriver han at finans, energi og råvarer dro lasset på Oslo Børs, mens sjømat, kommunikasjon og IT trakk ned.- Med det så vi også en liten dreining mot mer sykliske aksjer, påpeker Tollefsen.Rundt halvparten av mindreavkastningen i juni forklarer den tidligere SEB-analytikeren med hydrogeneksplosjonen i Sandvika i pinsen.- Nel og Hexagon Composites falt begge kraftig. Vi har valgt å redusere eksponeringen i aksjene i påvente av mer informasjon rundt årsaken til eksplosjonen, men også for å se an hvordan investorene og aktørene innenfor hydrogenverdikjeden reagerer. Selv med fallet i juni, har begge de nevnte aksjene gitt solide bidrag til fondets avkastning så langt i år, understreker han.Den andre halvparten av avviket fordeler Tollefsen grovt sett mellom energi og sjømat, der årets sektorvinnere BW Offshore og Grieg Seafood falt noe mer enn sektorene ellers.- Bonheur, som vi tok inn i mai, ble sterkeste bidragsyter til fondets avkastning i juni. Bonheur har nå tatt over mye av stafettpinnen fra hydrogenaksjene som vår største grønne satsing, skriver forvalteren.Øker i tankSiden slutten av april har han merket seg svakheten i både oljeprisen og energiaksjene, som har vært tynget av svakere oljeetterspørsel og sterk vekst i amerikansk oljeproduksjon.- Vi har redusert eksponeringen i energiaksjene som har vist svakhet, til fordel for blant annet tank og LPG-shipping, som viser sterke trender og nyter godt av veksten i amerikansk oljeproduksjon, forteller Tollefsen.En nærmere porteføljeoversikt viser at fondet vektet seg opp i både Frontline og BW LPG i juni, mens eksponeringen i BW Offshore og Aker er tatt ned.Blant fire nykommere i Delphi Norge-porteføljen i juni merker vi oss først og fremst SalMar, der Tollefsen plukket opp 45.000 aksjer. De øvrige er Tomra, Self Storage Group og Quantafuel.De fem største investeringene (per 30/6) i Delphi Norge er Grieg Seafood (6,58 prosent), BW Offshore (6,52 prosent), Yara (5,64 prosent), Mowi (5,29 prosent) og Entra (5,23 prosent).