Færre falske euro-sedler i omløp

Det er funnet færre falske euro-sedler i år enn på samme tid i fjor, viser en rapport fra Den europeiske sentralbanken (ESB).

I første halvår ble det beslaglagt 251.000 falske euro-sedler hos privatpersoner, banker og bedrifter, en nedgang på 16,6 prosent fra samme periode i fjor.Den samlede verdien av de beslaglagte sedlene var på rundt 13,5 millioner euro, i underkant av 131 millioner kroner.Beslagene i fjorårets første seks måneder hadde en samlet verdi på 17,4 millioner euro, nærmere 169 millioner kroner.Mens utviklingen var positiv i Europa sett under ett, var den negativ i Tyskland. Den tyske sentralbanken fikk inn 27.600 falske euro-sedler til en samlet verdi av drøyt 15 millioner kroner i første halvår, og dette var en økning på 2,5 prosent fra samme periode i fjor.– Statistisk sett innebærer dette at det er sju falske euro-sedler i omløp for hver 10.000 innbygger, sier Johannes Beermann, som sitter i styret til Bundesbank.Tyskland innførte i mai nye 100- og 200-sedler, med nye sikkerhetselementer som skal gjøre dem vanskeligere å forfalske. Etter at de nye sedlene kom i omløp, har beslagene av falske 100-sedler økt.Den mest forfalskede seddelen både i Tyskland og resten av Europa er imidlertid 50-seddelen.


Les også