Går det mot rentekutt i Norges Bank?

Personlig økonomi

Et spørsmål mange stiller seg er hvor godt kan det gå i Norge, og hvor lenge vil de gode tidene vil vare. Ifølge Jan L. Andreassen, sjeføkonom i Eika Gruppen, ligger svarene trolig delvis i kronekursen og i boligmarkedene.- En kronekurs under 9,0 mot Euro bør tvinge seg frem hvis renteforskjellene vedvarer og fortsetter å øke. I boligmarkedene er det et rekordstort utbud av boliger på forsommeren som skal omsettes, skriver Andreassen på sin blogg.Han mener noe av behovet for renteøkninger blir borte dersom boligprisene siver ned utover høsten.- Blir kombinasjonen av sterk kronekurs, og fallende boligpriser, for sterk kost for helsa til den bredere samfunnsøkonomi skal en ikke se bort ifra at Norges Bank må stoppe opp, og varsle en fremtidig reversering av sine gjennomførte rentehevinger, slår Andreassen fast.Sjeføkonomen mener uansett at årets høye lønnsvekst er av forbigående karakter.

jan l. andreassen
norges bank
rente
Nyheter
Personlig økonomi