Mindre vanlig med alderspensjon for menn tidlig i 60-årene

Personlig økonomi

I alt 31,9 prosent av alle 62-66 åringer mottok alderspensjon i 2018, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).Det er en nedgang på 0,5 prosentpoeng fra 2017, og en viktig årsak er at de yngste mennene i mindre grad enn tidligere tar ut alderspensjon.Ved utgangen av 2018 bodde det 889.500 personer som mottok alderspensjon i Norge, viser statistikken over Alderspensjonister. I tillegg mottok 84 700 personer, som enten døde eller utvandret i løpet av året, alderspensjon fra Folketrygden i 2018.Selv om det totalt sett var 19 500 flere bosatte som mottok alderspensjon ved utgangen av 2018 enn ved utgangen av 2017, sank andelen personer 62 år og over som mottok alderspensjon med 0,1 prosentpoeng.

pensjon
Nyheter
Personlig økonomi