Norske sparepenger posisjonerer seg for børssmell

Tall fra Verdipapirfondenes Forening (VFF) viser mandag at det i første halvår ble nettotegnet andeler i verdipapirfond for 33 milliarder kroner. Videre har forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond steget med 107 milliarder hittil i år, og er nå oppe i 1.236 milliarder kroner. Dette er ny rekord, opp 9,5 prosent fra første halvår i 2018. Kvitter seg med aksjefondNorske personkunder nettotegnet i juni aksjefond for minus 652 millioner kroner, mens det for rentefond og kombinasjonsfond ble nettotegnet for henholdsvis 610 millioner kroner og 56 millioner kroner. Institusjonskundene som typisk er forsikringsselskper og pensjonskasser nettotegnet i juni aksjefond for minus 1,3 millarder, mens rentefond og kombinasjonsfond ble nettotegnet for minus 35 millioner og minus 179 millioner kroner. Tallenes tale er klarHvis man slår sammen alle kundetyper har det hittil i 2019 blitt nettotegnet aksjefond for minus 2,5 milliarder kroner. Rentefond har på sin side blitt nettotegnet for 36 milliarder. Dermed har rentefond klart bidratt til den totale oppgangen hittil i 2019. At aksjefond bidrar negativt til den totale oppgangen kan tyde på svekket tillit til aksjemarkedet. Historisk sett har høsten vært en tøff tid for investorene på Oslo Børs, og alle de store fallene på Oslo Børs de siste 35 årene har funnet sted i denne perioden.