Odin-forvalter tilbake på vinnersporet

Banker børsen.

Etter et rødt 2018 er Vegard Søraunet tilbake på vinnersporet og leverer meravkastning for andelseierne i Odin Sverige.Juni ble gjort opp med 8,3 prosent avkastning (i norske kroner), mot 7,0 prosent for referanseindeksen Stockholmsbørsens Benchmark Capped Total Return.Dermed er fondet etter 1. halvår opp 21,8 prosent, noe som er godt foran referansens 12,9 prosent oppgang.Ifølge fondsoversikten fra Oslo Børs er SEB Sverigefond Small Cap det eneste Sverige-fondet som har gjort det skarpere hittil i år.Over tre år er har Odin Sverige klart 13,7 prosent gjennomsnittlig avkastning per år, mot 10,0 prosent for referansen.Over fem år ligger Søraunet foran med 15,1 vs. 9,1 prosent avkastning.- Realt løft i prisingenÅrsaken til meravkastningen i 1. halvår i år forklarer forvalteren med sterk kursutvikling i mange av fondets posisjoner.- Våre handelskonsern med fokus på vekst organisk og gjennom oppkjøp har fått et realt løft i prising, i kombinasjon med at de har levert gode resultater. Vi har heller ikke store kurstapere av betydning hittil i år, skriver han i halvårsrapporten.Porteføljeselskapene som har gjort det best er Beijer Ref, Addtech, Lifco og Addlife, mens Biotage, Oriflame og Svenska Handelsbanken har trukket mest ned.Hittil i år har blant andre THQ Nordic (spill), Hexagon, Svenska Handelsbanken, Biotage (medisinsk utstyr) og Atrium Ljungberg (eiendom) kommet inn, mens Latour (finans), Oriflame og Addtech har røket ut.Søraunet trekker frem Biotage som et selskap han har brukt mye tid på i år.- Vi synes fremtidsutsiktene innen utstyr rettet mot biomolekylmedisiner ser spennende ut. Biotage gjorde et veldig bra oppkjøp i USA i 1. halvår (PhyNexus) og vi har forventninger til en produktserie innen årets slutt. På sikt tror vi Biotage er en oppkjøpskandidat, men først må de bli større. Oppkjøpsstrategien og fokuset på nyutvikling fortsetter, og vil bidra til veksten for selskapet. Vi har derfor økt vår posisjon i selskapet på svake kurser, forklarer han.Sterkt i Norden ogsåDen sterke innsatsen i Sverige smitter også over på Odin Norden, som Søraunet forvalter sammen med Truls Haugen.4,5 prosent avkastning (i norske kroner) i juni var noe svakere enn referanseindeksen VINX Benchmark Cap, men etter 1. halvår er fondet langt foran.Halvveis i 2019 er avkastningen 18,6 prosent, mot referansens 10,6 prosent oppgang.Ifølge fondsoversikten fra Oslo Børs er Holberg Norden det eneste Norden-fondet som har gjort det skarpere hittil i år.Over tre år er Odin Norden likevel på etterskudd med 6,4 vs. 9,3 prosent gjennomsnittlig avkastning per år.Over fem år ligger Søraunet/Haugen såvidt foran med 9,9 vs. 9,8 prosent avkastning.Beijer Ref, Addtech og Nibe Industrier er aksjene som har bidratt mest til avkastningen, mens Danske Bank, Nilfisk og Svenska Handelsbanken har tynget mest.Tok inn utbyttemaskinBlant nykommere i porteføljen i 1. halvår drar forvalterne frem DSV (transport), SimCorp, Netcompany (IT-konsulenter), Össur (proteser), Ringkjøbing Landbobank og Tryg, mens Pandora, Nordea, Yara, Mowi og Danske Bank fikk reisepass.- Med et sterkt marked for varmepumper i ryggen fortsetter Nibe å levere lønnsom vekst. Miljøvennlige varmepumper er i strukturell vekst, samtidig som dagens installerte base blir stadig erstattet med nye pumper. Nibe er en avmarkedslederne, og har en sterk posisjon til å fortsette reisen de neste årene, skriver forvalterne.I DSV fremhever duoen den kapitallette forretningsmodellen og den gode lønnsomheten.- Selskapet betaler nesten 100 prosent av den frie kontantstrømmen i utbytte og tilbakekjøp. I løpet av de siste to tiårene har selskapet utviklet seg fra et lite transportselskap til en av verdens ti største transportselskaper. Ledelsen er dyktig og har drevet lønnsom vekst både organisk og gjennom oppkjøp. Vi tror den positive reisen fortsetter - noe oppkjøpet av det sveitsiske transportselskapet Panalpina underbygger, heter det.Fikk høydeskrekk i laksYara ble solgt ut i mars fordi Odin-forvalterne så bedre muligheter til å øke i andre selskaper, som NCC og Schouw.I Mowi legger Søraunet og Haugen vekt på at hele oppdrettsbransjen har hatt en sterk oppgangsperiode siden 2010.- Bransjen har vært godt hjulpet av nye reguleringer som har begrenset tilbudsveksten i det norske markedet, samtidig som den globale etterspørselen har vært sterk. Med rekordhøye driftsmarginer- og historisk høye prisingsmultipler har fallhøyden i Mowi økt. Vi har derfor valgt å ta gevinst i aksjen, forklarer de.- Driver aksjer oppoverForvalterne har merket seg at globale konjunkturer har svekket seg litt den siste tiden.- I industriproduksjonen ser vi noe som ligner på en resesjon. Dette har gjort at sentralbankene fortsetter å stimulere økonomiene, og har ført til at de lange rentene har falt. På slutten av halvåret har vi sett veldig sterke børser. Mangel på alternativer til børsen har vært få, og dette har blitt vektlagt sterkere av kapitalflyten enn en svakere konjunktur, skriver Søraunet i Sverige-rapporten.- Vi ser ingen stor risiko for resesjon så lenge renter og inflasjon forblir lave. En enighet på G20-møtet om ikke å trappe opp tollsatsene mellom USA og Kina tror vi bidrar til en positiv børs i tiden fremover, fortsetter han. I Norden-rapporten vies nedgangen i globale renter oppmerksomhet, og at den økonomiske veksten og derav inntjeningsforventningene trolig går samme vei.- Dette styrer på en fascinerende måte kapitalstrømmene hver sin vei. Fallende- og svært lave rentenivåer medfører at kapital allokeres inn i aksjemarkedet for å søke avkastning - som igjen driver aksjekursene oppover. Frykt for fallendevekst trekker penger ut. Foreløpig har renteeffekten vunnet over inntjeningseffekten, heter det.