Slik går du av med pensjon med nesten ni millioner kroner

Nøkkelen er å sette av faste månedlige beløp, rentes rente gjør resten av jobben gitt tilstrekkelig avkastning

Nettsiden NerdWallet har knust tallene, sortert etter aldersgruppe, og funnet ut hvor mye du trenger å sette av månedlig for å gå av med pensjon med pene 8,76 millioner kroner i lomma. Regnestykket legger til grunn en årlig avkastning på seks prosent, og at du planlegger å gå av med pensjon ved fylte 67 år. Hvis du starter ved fylte 20 må månedlig beløp strekke seg til 2.794 kroner for å nå målet på 8,76 millioner kroner. Du må altså sette av 2.794 kroner hver måned i 47 år. For en 20 åring er dette dyrt, men det vil lønne seg i det lange løp ettersom beløpet ved fylte 40 er betydelig større. Ved fylte 40 må du sette av 10.862 kroner, noe som illustrerer viktigheten av å starte tidlig.Avkastningen på investert kapital, samt rentes rente-effekt illustreres veldig godt for 20 åringen, hvor investert kapital kun utgjør 18 prosent av sluttbeløpet, resterende 82 prosent er et resultat av årlig avkastning på seks prosent og rentes rente-effekt. Regnestykket i tabellen over legger til grunn at en amerikansk dollar er verdt 8,76 norske kroner. Indeksfond seiler opp som et godt alternativ til nevnte modell, med lave forvaltningsgebyrer, historisk bra avkastning og lav risiko. Det er dog verdt å nevne at historisk avkastning ikke gir garantier for fremtidig avkastning.