Slik styrer du unna arvebråk om hytta

Ekspertens beste tips.

Personlig økonomi

(Finansavisen): Sommerferien er tid for familie og hyttekos. Samtidig kan den være tid for å ta praten mange foreldre kvier seg for og utsetter i det lengste.Praten om generasjonsskiftet. Hvem skal arve hytta?SSB kunne nylig fortelle at fire av ti hytter i strandsonen overtas av noen i familien.- For å hindre konflikter, er det en gyllen regel å starte planleggingen i god tid. Tenk på hva som skal skje med hytta, vær åpne og snakk om det. Det er ikke sikkert at barna tenker det samme som foreldrene, sier advokat Trond Olsen i Skattebetalerforeningen til Finansavisen.Bruk verdi når gaven gisDet som ifølge Olsen ofte blir en utfordring, er når noen har fått hytta som forskudd på arv.- En hytte kan stige mye i verdi fra gavetidspunkt til foreldrenes død, og da blir det veldig viktig hvilken verdi som ligger til grunn, sier advokaten.Arvelovens hovedregel er ifølge avisen at verdien da forskuddet ble gitt skal legges til grunn, hvis dette ikke er åpenbart urimelig. Olsen anbefaler videre at foreldrene nedfeller sine ønsker for overføring av hytta i et gavebrev. Slike ønsker kan være avtaler om bruksrett, særeie ved evt. skilsmisser, vederlag til foreldre eller søsken, og – særlig viktig – om gaven skal avkortes i senere arv. - Det er også viktig å skrive en avtale for gavesalget i form av en enkel kjøpekontrakt, fordi et gavesalg ofte også er aktuelt for å kunne gi øvrige barn et tilsvarende kronebeløp i gave, sier advokaten til Finansavisen. Skaff forhåndssamtykkeNår foreldrene gjør sine disposisjoner i levende live, kan de fordele verdiene fritt.- Men venter du til arveoppgjøret, er det testamentet som gjelder. Livsarvingene skal arve 2/3 som såkalt pliktdelsarv, som kan begrenses til én million kroner hver. I utgangspunktet kan du ikke disponere over verdier innenfor pliktdelsarven, og ikke bestemme at ett av barna skal ha hytta, understreker han.Ønsker foreldrene likevel at det ene av barna skal arve hytta, men pliktdelsreglene står i veien, kan de ifølge avisen sikre seg ved å innhente forhåndssamtykke fra alle barna på dette.- Du bryter pliktdelsreglene, men det kan du gjøre med et forhåndssamtykke. Foreldre som gifter seg på nytt må også huske på at de må skifte med særkullsbarn uten et slikt samtykke, minner Olsen om.Unngå «innlåsingseffekten»Samtidig er det dessverre ikke uvanlig at foreldre i levende live mister evnen til å fordele verdiene slik de vil. De havner på sykehjem, og får oppnevnt verge.- I en slik situasjon vil arvingene ikke kunne overta hytta som forskudd på arv, eller selge og dele ut midlene uten samtykke fra fylkesmannen. Istedenfor å overføre til barna, kan foreldrene skrive en fremtidsfullmakt. Ifølge en slik fullmakt kan for eksempel hytta selges og midlene deles ut som arveforskudd, hvis foreldrene ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser, forklarer advokaten.

arv
hytte
trond olsen
skattebetalerforeningen
Nyheter
Personlig økonomi